English Čeština

Novinky

20.9.2015

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců pokračovala dalším kurzem pro celý technický tým pracovníků společnosti. Pracovníci týmu BI i týmu aplikačního vývoje prohloubili své znalosti v oblasti pokročilých technik návrhu databázových indexů a strategie jejich použití, dále v oblasti pokročilých metod ladění databázových dotazů a také v oblasti práce s exekučními plány SQL Serveru 2014. Kurz uspořádala AMBICA ve svém školícím

1.9.2015

Každoroční upgrade systému SRR  (2015/2016) obsahoval kromě menších úprav dvě nové významné funkce. Pro podporu metodického rozvoje rozhodčích je v SRR k dispozici Videobanka. Její hlavní funkcionalitou je udržování knihovny videoklipů s pokročilým filtrováním a fulltextovým vyhledáváním. Nově byla zařazena a využívána funkce Evidence stížností (pravidlových podnětů) týmu na rozhodčí.

30.4.2015

V rámci programu odborného vzdělávání zaměstnanců podpořila AMBICA profesní rozvoj svých analytiků a softwarových architektů uspořádáním kurzu zaměřeného na praktické zvládnutí nástroje Enterprise Architect. Cílem kurzu bylo účastníky seznámit s funkcemi nástroje Enterprise Architect, které mohou efektivně využít při tvorbě analytických a návrhových modelů v jazyce UML a také praktické osvojení nových dovedností a technik práce,

1.3.2015

Business analýza jako nástroj pro sběr, analýzu a dokumentaci business požadavků má v současné době své nezastupitelné místo při implementaci nového nebo změně stávajícího informačního systému. Kvalita business analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého projektu, a to jak při reorganizaci, zavedení nového produktu nebo automatizaci pomocí nového IT řešení. To je jeden z důvodů, proč AMBICA posiluje analytický

20.12.2014

V uplynulých třech měsících uspořádala AMBICA pro nové pracovníky BI týmu intenzivní vzdělávací program v oblasti návrhu, vývoje a implementace BI řešení na SQL Serveru 2014. Program byl zaměřen nejen na dosažení nadstandardní úrovně teoretických znalostí, ale i důkladné osvojení si praktických dovedností, týkajících se tvorby T-SQL dotazů, implementace Data Warehouse, implementace datových modelů a

1.12.2014

V letošním roce byl Business Intelligence (BI) tým společnosti AMBICA  rozšířen o čtyři nové pracovníky, tým APV (Aplikační vývoj) o jednoho pracovníka. Byli to jak čerství absolventi vysoké školy, tak zkušení konzultanti s mnohaletou praxí.  Nové posily umožňují společnosti postupné rozšiřování aktivit, ať už je jedná o realizaci projektů, podporu zákazníků nebo vývoj nových produktů a řešení.

31.10.2014

Rozšíření stávajícího plánovacího systému Plan4S o workflow podporu plánovacího procesu. Nástroj workflow umožňuje vytvořit konzistentní strukturu plánovacích kroků v definovaném pořadí. Praxe ukázala, že řada kroků se během plánování opakuje, zvláště pokud dochází k úpravám plánů, na jejichž hodnotách závisí další hodnoty. Aktuálně bylo nutné evidovat mimo systém sled kroků, které je potřeba provádět při nějaké

6.10.2014

AMBICA získala nového zákazníka, společnost ZVVZ MACHINERY, a.s., obchodně-výrobní společnost, která vlastní know – how a realizuje kompletní návrhy a dodávky zařízení nebo jejich celků v oblasti vzduchotechniky a strojní výroby. AMBICA spolupracuje na dalším rozvoji systému Business Intelligence, v současnosti implementovala nové prvky manažerských pohledů v oblasti denního reportingu. Business Intelligence pokrývá oblasti: Ekonomika,

1.10.2014

AMBICA rozvíjí BI ve společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Řešení umožňuje specialistům a managementu okamžitě analyzovat informace o prodejích vozidel, jejich financování (finanční produkty), vyhodnocovat plánovanou a skutečnou penetraci (pokrytí prodejů finančními produkty), sledovat množství vybraných ukazatelů v čase přes celou řadu stanovených kritérií jako jsou např. dealeři, značky a typy vozidel, celou strukturu finančních