English Čeština

Aktuální nabídka školení

Nabídka připravovaných školení


AMBICA Business Intelligence

semi Seminář je určen všem organizacím, které uvažují o budoucí implementaci řešení AMBICA BI či se podrobně zajímají o možnosti jeho využití a funkcionalitu. Seminář spočívá v prezentaci klíčových funkcionalit řešení AMBICA Business Intelligence, a to včetně praktických ukázek na „živých“ demo datech, bude hlavní pozornost věnována typickým scénářům nasazení v různých situacích a přínosy našeho řešení v těchto situacích.

Jak zajistit datovou kvalitu informací o zákaznících

semi Seminář je určen zejména organizacím, které komunikují s větším počtem svých zákazníků, klientů nebo obchodních partnerů a kvalitní kontaktní informace jsou pro ně kriticky důležité.
Cílem semináře je ukázat, jak je možné udržet kvalitní data o zákazníkovi bez překlepů a duplicit, či jak následně tyto vadné záznamy učinit bezchybnými. A to i v případě, že s informacemi o zákaznících pracujete ve více nepropojených informačních systémech nebo pokud máte ve vašich systémech historicky vzniklé nekvalitní kontaktní informace.