English Čeština

Vzdělávací program pro vysoké školy

Vzdělávací program pro vysoké školy

Přednáška Business Intelligence – jízdenka do stanice úspěch?

 • biMotivační přednáška, která studentům představuje disciplínu BI jako zajímavou karierní výzvu na pomezí dvou světů – businessu a informačních technologií.
 • Dotkne se v úvodu teorie, ale především na příkladech z podnikové praxe představí typická BI řešení, od analytických a reportingových systémů, přes řízení datové kvality, až po plánování a systémy řízení výkonnosti a další inteligentní softwarová řešení.
 • Stručně představí rodinu produktů Microsoft BI jako nejrozšířenější platformu pro Business Intelligence, nejnovější trendy vývoje v této oblasti a také jejich dopady na obchod a podnikání.
 • V závěru je studentům přiblížena práce BI konzultanta a vývojáře v softwarové společnosti, výzvy, kterým musí čelit, i příležitosti, které tato profese nabízí.
 • Zájemcům je pak představen model možné spolupráce v průběhu studia i po jeho dokončení.

Základy BI v rámci předmětu Manažerské informační systémy

 • Přednáška i cvičení rozdělené do několika vyučovacích bloků, které si kladou za cíl seznámit studenty se základy disciplíny BI.
 • Studenti se učí chápat, jak probíhá příprava dat a vytváření analytických modelů a jakým způsobem manažeři a informační pracovníci analyzují a monitorují firemní data.
 • Tato přednáška negeneruje BI vývojáře na technologii Microsoft SQL Server, jako technická platforma je používán především Microsoft Office, zejména Excel a jeho doplňky. V tomto prostředí řeší studenti při cvičeních jednoduché úlohy zaměřené na přípravu a analýzu dat.

Přednášky k vybraným tématům v rámci předmětu Knowledge Management

V rámci jednoho vyučovacího bloku je studentům vždy představeno vybrané business téma směřující k určitému typovému BI řešení, např.

Kromě minima základní teorie se přednáška soustřeďuje především na praktický pohled očima manažera organizace i dodavatele sw řešení.

Tréninkový program pro studenty „Základy BI pro podnikovou praxi“

 • ambica

  V rámci tohoto programu AMBICA nabízí studentům možnost získat základní znalosti problematiky Business Intelligence a při práci na případových studiích si osvojit i prakticky použitelné analytické a technické dovednosti.

 • Úspěšný absolvent programu bude připraven na start profesní kariéry v softwarových a konzultačních společnostech nebo v IT a analytických odděleních středních a větších organizací. Příprava je cílena především na pozice BI konzultanta/vývojáře, analytika nebo pracovníka informačního managementu se základní znalostí nejrozšířenějších technologií platformy Microsoft.
 • Více o tréninkovém programu zde (viz příloha).

Vedení/oponentura bakalářských a diplomových prací

 • AMBICA nabízí studentům možnost vedení nebo oponentury bakalářských nebo diplomových prací, jejichž téma se dotýká problematiky BI zkušeným odborníkem z BI praxe.
 • Zároveň aktivně vypisuje témata pro bakalářské nebo diplomové práce, které souvisí s BI problematikou, a poskytuje studentům podporu při jejich realizaci.