English Čeština

Integration services

Spolehlivá podniková platforma

Služba Integration Services systému SQL Server 2012 umožňuje vytváření řešení pro integraci dat na podnikové úrovni.

dataSpolehlivá, konzistentní řešení pro ETL

 • Nejrychlejší nástroj pro ETL na trhu.
 • Přizpůsobení balíčků pro různá serverová prostředí nebo na základě dalších okolností.
 • Zabezpečení a digitální podepisování balíčků pro nasazení.
 • Snadná instalace balíčků do produkčního systému pomocí jednoduchého průvodce.
 • Odolnější vykonávání procesů díky podpoře transakcí a restartu pomocí kontrolních bodů.
 • Využití naslouchacích procesů rozhraní Windows Management Instrumentation.
 • Flexibilní zpracování chyb a funkce řízené událostmi.
 • Jednodušší správa a monitorování balíčků díky integraci s aplikací SQL Server Management Studio.

Integrace zdrojů a cílů dat

 • Rychlý přístup k datům z více zdrojů s použitím vysokorychlostních konektorů.
 • Přístup k datům v systémech SAP, Teradata, OLE DB, textových souborech, rozhraní Microsoft Entity Framework a dalších běžných zdrojích.
 • Integrovaná podpora jazyka XML a webových služeb umožňující integraci architektur orientovaných na služby a dalších nestandardních zdrojů dat.
 • Optimalizované cíle pro načítání dat, včetně cílových databází SQL Server Compact.
 • Načítání sestav služby Reporting Services nebo datových krychlí služby Analysis Services díky integraci metadat.

Podpora vysoce výkonných transformací ihned po instalaci

 • Škálovatelný transformační modul podporující 32bitové i 64bitové architektury.
 • Převody dat a znaků, počítané sloupce a rychlejší vyhledávání.
 • Správa podmíněných operací umožňujících dělení a filtrování dat.
 • Řazení, agregace a slučování.
 • Rychlejší návrh paralelních balíčků a vylepšení vytváření fondů vláken.

Vyšší produktivita vývojářů

ef

Balíčky služby Integration Services je možné rychle vytvářet pomocí nástrojů, které vývojáři již dobře znají.

Známé a ucelené vývojové prostředí

 • Integrace nástroje Business Intelligence Development Studio se službami Analysis Services a Reporting Services.
 • Vytváření sdílených řešení, včetně správy zdrojového kódu a integrace metadat.
 • Návrh, testování, nasazení a údržba ucelených aplikací pro business intelligence.

Vizuální ladění

 • Znázornění zapojených datových kanálů pomocí mřížek, grafů a diagramů s použitím prohlížečů dat.
 • Ladění s použitím zarážek, sledování hodnot proměnných a zásobníku volání.

Výhody rozšíření a přizpůsobení

Spojení výkonu rozhraní Microsoft .NET Framework a systému SQL Server 2012 umožňuje přejít nad rámec jednoduchých řešení pro ETL.

Širší možnosti integrace

 • Prostředí pro návrh kódu v sadě Microsoft Visual Studio Tools for Applications.
 • Vytváření skriptových úloh v jazycích Microsoft Visual C# .NET a Microsoft Visual Basic .NET.
 • Snadný upgrade skriptových úloh sady Visual Studio Tools for Applications pro SQL Server 2008.
 • Programování a distribuce vlastních, opětovně použitelných součástí.

Rozšířená integrace díky dolování dat

 • Integrace funkcí pro dolování dat do řešení pomocí tréninku modelů s použitím integrovaných dat.
 • Používání modelů dolování dat pro zdroje dat uvnitř balíčků.
 • Opravy neúplných nebo chybějících dat pomocí prediktivních modelů.
 • Rozpoznávání extrémů a anomálií pomocí modelů sdružování a shlukování za účelem odhalení problémů s kvalitou dat.
 • Zachytávání dat včetně přesných metadat pro audity a provádění.

Integrace s komunitou

 • Dynamická a různorodá komunita zahrnující specializované dodavatele softwaru i angažované uživatele.
 • Snadný vývoj a distribuce pokročilých komponent.
 • Sdílení nápadů, komponent a podpory.

Více informací naleznete na následujicích web stránkách.