English Čeština

Monthly Archives: Březen 2015

Business analýza jako nástroj pro sběr, analýzu a dokumentaci business požadavků má v současné době své nezastupitelné místo při implementaci nového nebo změně stávajícího informačního systému. Kvalita business analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého projektu, a to jak při reorganizaci, zavedení nového produktu nebo automatizaci pomocí nového IT řešení. To je jeden z důvodů, proč AMBICA posiluje analytický