English Čeština

Inteligentní aplikace

web

Inteligentní aplikace

Specializované aplikace orientované na „core business“ procesy organizací. Inteligentní aplikace nejenom podporují klíčové zákaznické procesy, ale také poskytují zásadní informace potřebné pro správná rozhodnutí, která šetří náklady nebo přispívají ke zvyšování obratu a odkrývání nových příležitostí na trhu. Aplikace jsou samozřejmě vyvíjeny „na míru“ konkrétním potřebám zákazníků, ale jsou navíc obohacovány i o „best practices“ z příslušného oboru podnikání.

Platformy a technologie

Naše aplikace jsou obvykle založeny na technologiích Microsoft a využívají desktopovou i webovou architekturu. Zejména v oblasti webových aplikací dokážeme realizovat aplikace i na volně šiřitelných technologiích. Realizovali jsme např. následující aplikace:

  • Desktopové aplikace: Aplikace pro správu zákazníků, AMBICA Plan4S
    Použité technologie: MS SQL Server, Visual Basic, C#
  • Webové aplikace: Rezervační systém montážních posádek, Systém pro rozlosování rozhodčích, Webová samoobsluha, Webová služba pro správu zákazníků
    Použité technologie: MS SQL Server, MySQL, PHP, ASP.NET

Příklady konkrétních řešení

Aplikace pro správu zákazníků

Slouží pro pořizování a validaci údajů o zákaznících při prodeji v celorepublikové síti maloobchodního prodejce. Součástí řešení je mechanismus sehrávání a synchronizace dat do centralizovaného úložiště.

planAMBICA Plan4S

AMBICA Plan4S je systémem pro podporu plánování, rozpočtování a forecastingu.

Plánovací systém AMBICA Plan4s na jedné straně odstraňuje problémy s centralizací, sdílením a distribucí dat nejrozšířenějšího „čistě excelovského“ přístupu k plánování, na druhé straně zachovává uživatelský komfort práce v důvěrně známém a oblíbeném prostředí Excelu.

Proces tvorby a modifikace plánu a forecastu je podporován řadou jednoduchých i sofistikovaných algoritmů, které jsou spravovány prostřednictvím administrátorské aplikace. Samozřejmostí je řešení přístupových práv uživatelů založené na rolích.

Rezervační systém montážních posádek (RSMP)

Systém byl vytvořen pro společnost Mountfield a.s. Jeho primárním účelem je podpořit klíčový proces plánování a realizace montáží bazénů a příslušných technologií a dosáhnout optimálního vytížení zdrojů.

Tzv. bazénáři řídí montážní posádky, které realizují domluvené zakázky/projekty (stavby a montáže bazénů). Plánují jejich kapacitu při montážních a servisních činnostech na jednotlivých zakázkách. Pro každou zakázku je vytvořen rozpis, podle kterého posádky naplánované činnosti vykonávají. Také jsou evidovány časy skutečně strávené na jednotlivých činnostech na zakázce. Tyto informace pak poskytují přehled o volných kapacitách posádek, jejich vytížení, sleduje se efektivita práce jednotlivých posádek.

Systém podporuje všechny procesy a aktivity, které v realitě nastávají, např. změny termínů realizace zakázky po dohodě se zákazníkem, sdílení posádek mezi bazénáři atd.

Systém pro rozlosování rozhodčích

Systém pro rozlosování rozhodčích (SRR) usnadňuje vytváření rozpisu rozhodčích na zápasy soutěží ledního hokeje, informování rozhodčích o delegaci a další vzájemnou komunikaci mezi řídícími orgány soutěží, rozhodčími a kluby prostřednictvím webového rozhraní aplikace, e-mailů a SMS zpráv.

Systém také podporuje agendu vyúčtování cestovních náhrad a odměn rozhodčích, evidenci trestů rozhodčím a stížností na rozhodčí a podporuje veškerou komunikaci s tím spojenou. Informace určené veřejnosti jsou pak automatizovaně publikovány na webu řídících orgánů soutěže.

Webová samoobsluha

healthAplikace poskytuje klientům zdravotních pojišťoven přehled o nákladech na čerpanou lékařskou péči.

Dále aplikace nabízí průběh čerpání fondu prevence a informace o platbě pojistného za pojištěnce. Umožňuje klientovi udělit souhlas k přístupu k datům pro libovolné zdravotnické zařízení.

Pro zdravotnická zařízení poskytuje seznam jejich pacientů a jejich detailní data.

Webová služba pro správu zákazníků

Webová služba představuje rozhraní pro přístup do centrální evidence zákazníků. Využívá ji nejen aplikace pro správu zákazníků, ale i další aplikace třetích stran. Ty pomocí webové služby přistupují k centrální evidenci zákazníků.