English Čeština

Zákazníci

AMBICA již dodala mnoho inovativních řešení úspěšným obchodním, servisním a výrobním organizacím. Dnes AMBICA rozvíjí řadu aktivit i v segmentu pojišťovnictví, ve finančních institucích a společnostech poskytujících telekomunikační služby. I díky tomu AMBICA disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi a dokáže porozumět aktuálním výzvám, jak zajistit těmto společnostem konkurenční výhodu.

Našimi zákazníky jsou:

asko ASKO a.s. je moderním logistickým centrem zastávajícím vedoucí postavení mezi distributory výrobků dřevozpracujícího průmyslu na trhu ČR. Skladové prostory, moderní regálové systémy a manipulační technika umožňují logistické operace se stálou zásobou 6000 položek zboží, které jsou expedovány v režimu Just-In-Time nebo do 48 hodin, a to kamkoliv v rámci distribuční sítě.
Řešení realizované společností AMBICA vychází z tradičního konceptu BI s datovým skladem. Hlavním cílem řešení bylo podpořit reporting a provádění ad-hoc analýz v uživatelsky přívětivém prostředí. Informace jsou lehce a okamžitě dostupné a jsou předkládány ve snadno srozumitelné formě v grafickém prostředí. Řešení pokrývá všechny základní firemní procesy – Finance a Saldokonto, Prodej, Nákup a Skladovou evidenci.
 
coleman Společnost Coleman S.I., a.s. se sídlem ve Vsetíně je obchodní společností nabízející komplexní služby spojené s dodávkou materiálů pro stavbu a rekonstrukci střech. V oblasti manažerských informací je tak největší důraz kladen právě na analýzy prodeje materiálů, neméně důležité je rovněž sledování zásob a nákupu, pohledávek a závazků a také dopad činností na ukazatele financí. Součástí řešení BI/DW pro COLEMAN S.I. je i provizní systém. Řešení tak pokrývá informační potřeby různých typů uživatelů na různých úrovních hierarchie společnosti, z nichž každý má omezen přístup jen na ty části systému, které ke své práci potřebuje.
 
čailh 173109 Česká asociace inline hokeje (ČAILH) je hlavní organizací sdružující inline hokej v České republice. ČAILH pořádá a organizuje mistrovské soutěže v České republice ve všech věkových kategoriích a zajišťuje účast reprezentačních výběrů na mistrovství světa v inline hokeji organizace FIRS.
ČAILH se stává partnerem společnosti AMBICA. Pro letošní sezónu uzavírají společnosti smlouvu na provozování systému SRR (Systém pro rozlosování rozhodčích), jehož je AMBICA autorem. Více informací o tomto systému naleznete na našich stránkách např. na následující adrese. Tento vysoce sofistikovaný systém lze využít i v jiných sportovních odvětvích.
 
čslh Český svaz ledního hokeje (ČSLH) je občanským sdružením zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. ČSLH organizuje na centrální úrovní extraligu, I. a II. ligu mužů, extraligu a ligu juniorů, extraligu a ligu staršího dorostu a ligu žen. Prostřednictvím krajských svazů pak extraligu a ligu mladšího dorostu a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. ČSLH vysílá českou hokejovou reprezentaci (včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním.
AMBICA vytvořila pro ČSLH aplikaci SRR (Systém pro rozlosování rozhodčích), která usnadňuje výběr rozhodčích na zápasy a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými aktéry organizování zápasů, a to prostřednictvím webového rozhraní. Snadné rozlosování rozhodčích na zápas je doplněno automatizovaným rozesíláním e-maiů a SMS, které oznamují rozhodčím, se všemi potřebnými detaily, k jakému zápasu byli vybráni.Více o spolupráci se dozvíte v naší case study.
 
denta Dentamed (ČR), spol. s r.o. dodává svým odběratelům kompletní dentální sortiment. Vybavuje komplexně stomatologické ordinace a laboratoře včetně zajištění financování (prostřednictvím Dentamed Leasingu, splátkového prodeje Dentamed Finance či prodloužené splatnosti faktur). Provádí záruční i pozáruční servis na širokou škálu přístrojů. Své služby zajišťuje využitím celorepublikové sítě obchodních poradců.
Pro Dentamed implementovala AMBICA požadované části standardizovaného Business Intelligence řešení pro Microsoft Dynamics NAV (BI4DYNAMICS), které vyvinula slovinská společnost NPS Group.
 
profi Společnost EASIT s.r.o. je mladou dynamicky se rozvíjející českou společností zaměřenou na vývoj komplexních loterijních systémů. Řešení jsou neustále zdokonalována s ohledem na aktuální trendy sázkového a loterijního prostředí a v souladu s požadavky a přáním klientů.
Společnost hledala dodavatele se zkušenostmi z oblasti datové analýzy, který by navrhl a vytvořil výchozí řešení a zprovoznil je u jednoho z klientů, přičemž by vhodným způsobem zapojil do vývoje a nasazení pracovníky společnosti EASIT, aby následně mohli řešení samostatně rozvíjet. Tímto dodavatelem se po vítězství ve výběrovém řízení stala společnost AMBICA a zahájila s firmou EASIT spolupráci na vývoji BI řešení pro loterie.
 
Společnost ESSOX působí na trhu již od roku 1993. V roce 2003 se stala součástí a členem finanční skupiny Komerční banky a Société Générale, díky čemuž dokáže svým partnerům a zákazníkům, garantovat přístup ke zdrojům financování i v náročných ekonomických podmínkách, ale také zprostředkovat finanční produkty, které společnost přímo neposkytuje. Specializuje se na poskytování financování spotřebního zboží a automobilů pro všechny zákaznické segmenty – právnické a fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Péči o klienty zajišťuje více než 50 obchodních zástupců napříč celou ČR.
Pro realizaci pilotního řešení pro plánování IT projektů vybrala společnost ESSOX plánovací systém Plan4S z vývojářské dílny společnosti AMBICA.
 
jednotacb Jednota, spotřební družstvo České Budějovice je firma s dlouholetou tradicí v oblasti maloobchodního prodeje a výroby potravin. Je jedním z největších spotřebních družstev v České republice. V Jednotě původně probíhala tvorba a modifikace finančního plánu ve stávajícím informačním systému. Tato podpora procesu plánování již nevyhovovala nárokům finančního řízení ani uživatelům. AMBICA připravila pro společnost řešení založené na produktu Plan4s, jehož je autorem. Tento systém podporuje všechny potřebné plánovací procesy a umožňuje přehlednou prezentaci plánů i skutečností formou OLAP kostky s možností všech sofistikovaných analýz, které tato technologie umožňuje. Více o spolupráci se dozvíte v naší case study.
 
konica Společnost Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o. je předním dodavatelem komplexních tiskových řešení, zabývá se především prodejem či pronájmem tiskové a kopírovací techniky a jejich následným servisováním. V oblasti manažerských informací je tak největší důraz kladen právě na analýzy těchto klíčových procesů. Proto jsou oblasti Prodej a Servis také nejdůležitějšími součástmi řešení BI/DW. To zahrnuje ještě oblasti Finance, Pohledávky, Závazky, Nákup a Zásoby a pokrývá tak kompletní informační potřeby různých typů uživatelů. Více o spolupráci se dozvíte v naší case study.
 
profi Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen v Praze, ale také ve vybraných lokalitách ostatních krajů. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v druhé nejširší síti smluvních špičkových zdravotnických zařízení. Kromě správy zákonného pojištění vytváří fondy pro zlepšení zdravotní péče a prevence ještě z jiných zdrojů, které pak užívá k zajištění doplňkové péče o své klienty.
AMBICA je pro OZP partnerem, který poskytuje služby v oblasti vývoje a implementace BI řešení.
Jsou to školení BI technologií pro IT pracovníky pojišťovny, podpora při vývoji reportingu a analytických aplikací a další poradenství a expertní služby.
 
profi Profireal Group je nadnárodní finanční skupina, která působí na finančních trzích střední a východní Evropy. Je jedním z významných poskytovatelů půjček a úvěrů v České republice, Slovensku, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. Šíří produktové nabídky uspokojuje jak privátní klientelu, tak podnikatele, fyzické i právnické osoby. Součástí finanční skupiny Profireal Group jsou dvě divize. Společnosti divize PROFI CREDIT působí v oblasti finančních půjček a úvěrů, společnosti divize PROFIDEBT se zabývají odkupem, správou a inkasem externích pohledávek. Představitelé skupiny v České republice jsou společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. a Profidebt, s.r.o.
V první etapě spolupráce vybudovala AMBICA datový sklad a řešení, které zahrnuje především finanční reporting.Další etapy spolupráce jsou zaměřeny na řešení pro podporu řízení jednotného systému ukazatelů pro řízení výkonu (KPIs) a sledování plnění strategických cílů napříč celou společností PROFI CREDIT. Více o spolupráci se dozvíte v naší case study.
 
Společnost Setos, s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1992. Je lídrem v oblasti mobilních telefonů, fototechniky a navigací.
V rámci velkoobchodních aktivit odbaví několik desítek tisíc zakázek ročně. V rámci maloobchodního působení provozuje společnost největší nezávislou síť prodejen mobilních telefonů v ČR pod značkou Space, značkové prodejny Nokia a O2 prodejny. V posledních letech se také zabývají prodejem produktů firmy Apple, které nyní nabízí v prodejnách se statutem Apple Premium Reseller. Dalším důležitým prodejním kanálem v rámci maloobchodních aktivit jsou i provozované internetové obchody, které v poslední době zaznamenávají stále rostoucí poptávku ze strany zákazníků.
 
Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je elektrická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty. Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých průmyslovou činností.
Pro podporu podnikových plánovacích procesů vybrala Sokolovská uhelná z nabídky několika dodavatelů řešení založené na produktu Plan4S. Tento plánovací systém z dílny společnosti AMBICA umožňuje řídit napříč organizací celý podnikový plánovací proces od definice struktury plánu, přes vlastní plánování až po vyhodnocování plnění plánu, to vše s podporou zabudovaných i definovatelných algoritmů a užitečných podpůrných funkcionalit.
 
173109_TFS Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla v roce 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996), a to na základě převzetí 100 % obchodního podílu původní společnosti novým vlastníkem – společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES z Velké Británie. Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. je realizována ve třech základních produktových rovinách. Jednotlivé produktové řady se navzájem doplňují a vytvářejí tak celek, který umožňuje zákazníkům i spolupracujícím partnerům využít maximální nabídky portfolia finančních a pojišťovacích služeb.Nabídka služeb se neomezuje jen na základní nabídku financování a pojištění, se kterým se dnes běžně setkáváme na trhu. Společnost nabízí širokou škálu leasingových a úvěrových produktů pro financování nových a ojetých vozů Toyota a Lexus a manipulační techniky.Spolupráce se společnostní AMBICA vzniká v roce 2014, kdy se AMBICA stala novým dodavatelem BI řešení. Řešení pokrývá potřeby obchodního oddělení a umožňuje specialistům managementu okamžitě analyzovat informace o prodejích vozidel, jejich financování, vyhodnocovat plánovanou a skutečnou penetraci, sledovat množství vybraných ukazatelů v čase přes celou řadu stanovených kritérií apod.
 
Filozofie společnosti TRADIX je založena na poskytování komplexních služeb zákazníkům v oblasti prodeje stavebních materiálů a realizace staveb. Nejde jen o kvalitu dodaných materiálů a služeb, ale o vytváření důvěryhodných a seriozních partnerských vztahů se zákazníkem. V současné době firmě patří pozice největších stavebnin v regionu. Společnost TRADIX je rovněž držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
Společnost tvoří dva právní subjekty. Prodej stavebních materiálů a veškeré obchodní aktivity jsou realizovány prostřednictvím akciové společnosti TRADIX UH, a.s. a ostatní činnosti, to jsou realizace staveb, elektromontáže, montáže dveří a střešních oken a autodoprava, zabezpečuje TRADIX REALIZACE s.r.o.
AMBICA oslovila společnost TRADIX s nabídkou svých BI produktů. Z širokého portfolia si manažeři TRADIXu vybrali pro zahájení spolupráce produkt Plan4S, komplexní plánovací systém, který umožňuje organizacím vytvářet rychle a efektivně podnikové plány, rozpočty a forecasty.
 
173109_ZVVZ Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. byla založena 1.9.2010. Je to obchodně-výrobní společnost, která vlastní know – how a realizuje kompletní návrhy a dodávky zařízení nebo jejich celků v oblasti vzduchotechniky a strojní výroby. Zajišťuje i výrobu dle cizí dokumentace. Firma disponuje moderně technologicky vybavenými výrobními provozy a je personálně vybavena kvalitními odborníky pro konstrukční, technologické práce a pro technické zpracování výrobků dle cizí dokumentace.AMBICA se stala dodavatelem BI řešení v roce 2014. Řešení pokrývá oblasti Ekonomika, Nákup, Obchod, Personalistika. Dalším krokem spolupráce je vývoj řešení směrem k manažerským pohledům, které dokážou logicky provázat informace z více oblastí i zdrojů a poskytnou tak komplexní pohled na klíčové ukazatele hospodaření (KPI).