English Čeština

Self-Service Business Intelligence

Self-Service Business Intelligence

Self-service Business Intelligence (SSBI) je softwarový přístup k analýzám dat, který umožňuje pracovníkům organizace pracovat s firemními informacemi bez nutnosti přímého zásahu IT oddělení.

prace

K lepšímu a strategičtějšímu rozhodování potřebují zaměstnanci relevantní informace. Poskytnutí samoobslužného přístupu k funkcím Microsoft  BI  umožňuje uživatelům přistupovat k nepostradatelným informacím, provádět jejich analýzu, využívat je při spolupráci a díky tomu přijímat nejlepší možná rozhodnutí.

Samoobslužný přístup k datům také snižuje závislost uživatelů na oddělení IT, urychluje přístup k datům a umožňuje uživatelům přijímat správná rozhodnutí ve správnou dobu. Tento přístup zároveň umožňuje oddělení IT soustředit se na projekty s vyšší hodnotou. Vzhledem k tomu, že ne vždy je koncový uživatel vybaven technickými znalostmi, je prostředí navrhováno jednoduše a intuitivně tak, aby mu porozuměl i běžný uživatel.

Vzhledem k výše zmíněným atributům a co do významu využití BI je důležité, aby byla aplikace navrhována od začátku s maximální pečlivostí a se zaměřením na danou oblast podnikání pro co nejefektivnější používání.
women

Výhody Self-service BI:

  • Koncoví uživatelé si tvoří vlastní BI aplikace pomocí nástrojů, které již znají (MS Office).
  • Tyto aplikace se dají jednoduše a rychle upravovat bez technických znalostí.
  • Přístup k firemním datům prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Vše se dá sdílet např. pomocí SharePoint 2010, 2013.
  • Analýzy mohou být aktualizovány automaticky a reflektovat změny zdrojových dat.
  • Možnost zpracování velkých objemů dat.
  • Intuitivní přístup k silným analytickým a vizualizačním možnostem nástrojů.
  • Využití investic do známých produktů Microsoft  podporuje osvojení koncovými uživateli.