English Čeština

Spolupráce se školami

Vysoká škola ekonomická v Praze

AMBICA je partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Spolupracuje zejména s Fakultou managementu v Jindřichové Hradci, kde se podílí na výuce v předmětech Manažerské informační systémy a Knowledge management. Kromě toho organizuje tréninkový program, v rámci kterého nabízí studentům možnost získat základní znalosti BI problematiky a při práci na případových studiích si osvojit i prakticky použitelné analytické a technické dovednosti. Po úspěšném absolvování tréninkového programu a získání certifikace může AMBICA studentům nabídnout spolupráci na vývoji produktů nebo na realizacích řešení pro její klienty.

Vyšší odborná škola informačních služeb

V rámci spolupráce s Vyšší odbornou školou informačních služeb v Praze jsme obohatili výuku IT předmětů přednáškami o problematice Business Intelligence i praktickými cvičeními práce s BI nástroji.