English Čeština

Monthly Archives: Červen 2014

V červnu skončil 1.ročník tréninkového programu pro vybrané studenty Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci pod názvem ,,Základy Business Intelligence pro podnikovou praxi”. V rámci programu si studenti osvojili základní znalosti problematiky Business Intelligence a prakticky použitelné analytické a technické dovednosti. Na závěr programu pak studenti prezentovali svá vlastní řešení zadaných praktických úloh. Ti, kteří splnili předepsaná kritéria a dokázali svá řešení úspěšně obhájit, obdrželi ,,Certifikát