English Čeština

Reporting services

Intuitivní vytváření sestav

Vývojáři a firemní uživatelé mohou vytvářet profesionálně vypadající sestavy s bohatým formátováním pomocí známých nástrojů a rozhraní a uceleného prostředí pro návrh sestav.

Nástroje pro vytváření sestav pro firemní uživatele

 • Uživatelé mohou vytvářet sestavy a analyzovat data pomocí nástroje Tvůrce sestav 3.0, známého prostředí pro vytváření sestav s mnoha vizualizačními funkcemi.
 • Sémantický model sestav uživatelům umožňuje vytvářet sestavy bez znalosti datových struktur.
 • Využitím existujících objektů z Galerie částí sestav vytvoříte nové sestavy za několik minut.

Návrhy vizuálně bohatých sestav z nesourodých zdrojů dat

 • vizSestavy můžete obohatit pomocí nových mapových funkcí integrovaných se službou Bing Maps, které plně podporují prostorové datové typy systému SQL Server.
 • Využít lze obsáhlé vizualizace včetně grafů, měřítek, indikátorů, minigrafů a datových pruhů.
 • Můžete použít různá vylepšení grafů včetně poznámek, vlastních barevných palet, značek na osách, sloučených grafů a více os.
 • Můžete si vybrat z flexibilních možností zobrazení dat pomocí funkce Tablix™ umožňující formátovat sestavy způsobem, který je nejvíce srozumitelný pro konkrétní účel sestavy.
 • Prostřednictvím indikátorů, minigrafů nebo datových pruhů ve funkci Tablix máte k dispozici přehledné zobrazení výkonnostních metrik a trendů.
 • Můžete přistupovat k datům odkudkoli v rámci podniku, včetně systémů SQL Server, Oracle, Teradata a SAP NetWeaver BI.
 • Můžete používat netradiční zdroje dat, například seznamy řešení SharePoint Server a modelů doplňku PowerPivot.
 • Můžete přistupovat k zdrojům dat systému SQL Server, včetně systému Parallel Data Warehouse a služby Microsoft SQL Azure.

Ucelené prostředí pro návrh sestav

 • Pomocí aplikace Business Intelligence Development Studio (BIDS) ze sady Visual Studio můžete vyvíjet řešení pro integraci, vytváření sestav a analýzy ve sjednoceném prostředí.
 • Nástroj BIDS podporuje celý vývojový cyklus zahrnující vývoj, testování a nasazení robustních, zabezpečených a škálovatelných řešení.

Sdílení poznatků napříč celou organizací

Jediný pracovní prostor navržený pro spolupráci a flexibilní možnosti pro publikování a využívání sestav umožňují publikovat aktuální sestavy s bohatým formátováním a přistupovat k nim.

Poskytování hodnotných sestav pomocí různých metod a formátů

 • Distribuce sestav do knihovny SharePoint, e-mailem nebo publikováním do sdílené složky v síti.
 • Možnost přihlášení uživatelů k odběru sestav v zadaném čase či umístění.
 • Automatická distribuce rozsáhlých sestav prostřednictvím odběrů řízených daty.
 • Zobrazování sestav v mnoha formátech, včetně HTML, PDF, CSV, TIFF, Microsoft Word a Microsoft Excel.
 • Zabezpečené předávání dat k analýze v klientských počítačích pomocí doplňku PowerPivot pro Excel s využitím sestav jako datových kanálů prostřednictvím nástroje pro vykreslování ATOM.

Vkládání sestav do aplikací a na portály

 • Publikování modelů, sestav a dílčích součástí do sdíleného umístění pro rychlý přístup, úpravy a distribuci na základě spolupráce.
 • Integrace sestav přímo do obchodních aplikací prostřednictvím ovládacích prvků nástroje ReportViewer v sadě Visual Studio.
 • Hostování sestav v projektech ASP.NET pomocí ovládacího prvku webového serveru nástroje ReportViewer.
 • Pulikování sestav do knihovny sestav řešení SharePoint Server nebo do galerie sestav doplňku PowerPivot.
 • Integrace sestav přímo na portály pomocí webové části ReportViewer pro vykreslování v řešení SharePoint Server.

spEfektivní správa prostředí pro vytváření sestav

Pomocí konzistentních, známých nástrojů a rozhraní a těsné integrace s řešením SharePoint Server zjednodušíte správu prostředí pro vytváření sestav a rozšíříte oprávnění založená na rolích.

Jednodušší přehled a přístup pomocí nástrojů pro správu

 • Úlohy správy lze centralizovat prostřednictvím webového Správce sestav nebo integrací s řešením SharePoint Server.
 • Integrací s technologiemi SharePoint Server získáte možnost centrální správy sestav ve známém prostředí systému Microsoft Office.
 • Pomocí Správce konfigurace můžete nasadit a spravovat všechny možnosti konfigurace služby Reporting Services.

Zabezpečení řešení pro vytváření sestav a vlastní nastavení správy

 • Pomocí modelu zabezpečení služby Reporting Services založeného na rolích můžete zabezpečit přístup k sestavám, složkám, materiálům a zdrojům dat.
 • Uživatelům můžete přístup udělit jejich přiřazením do předdefinovaných nebo vlastních definic rolí.
 • K vlastnímu nastavení správy můžete použít rozšiřitelnou architekturu a otevřená rozhraní k nástrojů pro vytváření sestav do různorodých IT prostředí.

Více informací naleznete na následujicích web stránkách.