English Čeština

Analysis services

Škálovatelné podnikové řešení pro BI

Služba Analysis Services umožňuje škálovat náročné analytické aplikace pracující s miliony záznamů a poskytovat komplexní, vysoce kvalitní řešení pro business intelligence.

cubeVyužití potenciálu škálovatelné infrastruktury

 • Dynamická zobrazení správy umožňují monitorování prostředků a optimalizaci výkonu téměř v reálném čase.
 • Sdílením databází jen pro čtení mezi několika servery snížíte režijní náklady na zpracování a úložiště.
 • Dodáte svým řešením globální perspektivu.
 • Poskytnete uživatelům přístup k lokalizovaným analytickým datům v jejich rodném jazyce, výkonné překladatelské funkce a další možnosti.
 • Využitím vylepšeného nástroje Návrhář agregace můžete optimalizovat rychlost zpracování OLAP.
 • Díky blokovým výpočtům eliminujete nepotřebné agregace.
 • Nové funkce zpětného zápisu MOLAP přináší možnosti velmi výkonných citlivostních analýz.

Vyšší produktivita vývojářů

 • Můžete profitovat z využití produktu Business Intelligence Development Studio obsahujícího vizuální nástroje, které vývojáři již znají.
 • Upozornění na osvědčené postupy vám pomohou rychle odhalit problémy návrhu již v rané fázi vývojového cyklu.
 • Pomocí nástrojů a průvodců pro návrh krychlí, dimenzí a atributů pro modelování komplexních obchodních problémů zrychlíte a zdokonalíte proces vývoje.
 • Pomocí otevřené architektury rozšíříte řešení vytvořením zásuvných algoritmů pro dolování dat.

Vyšší analytický výkon

 • Můžete využívat výhody vysoce komprimované a optimalizované datové mezipaměti, která je aktualizována při změně dat v podkladové zdrojové databázi.
 • Pomocí proaktivního ukládání dat do mezipaměti můžete dosáhnout špičkové rychlosti zpracování dotazů a izolovat systémy datových zdrojů.
 • Můžete spojit aktualizace v reálném čase s výkonem analýzy MOLAP.

Snížení režijních nákladů prostřednictvím škálovatelného zálohovacího řešení

 • Můžete snadno optimalizovat rychlost zálohování.
 • Můžete využít řešení, které nabízí rychlost srovnatelnou s běžným kopírováním souborů.

Komplexní analýza sahající nad rámec analýzy OLAP

Díky bohatým možnostem modelu Unified Dimensional Model (UDM) naleznete odpověď na analytické potřeby od multidimenzionální analýzy a generování sestav po prediktivní analýzu, a to v jediném řešení.

cube

Konsolidace podnikových analytických dat

 • Můžete zkombinovat flexibilitu a a bohaté funkce relačního modelu generování sestav s výkonem modelu OLAP.
 • Získáte jedno konsolidované zobrazení relačních a multidimenzionálních dat včetně podnikových entit, obchodní logiky, kalkulací a metrik.
 • Pomocí průvodců pro business intelligence (BI) mohu všichni uživatelé efektivně modelovat problémy BI.

Centrální správa klíčových metrik

 • Můžete definovat, ukládat a spravovat klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro celou organizaci v centralizovaném úložišti.
 • Prostřednictvím známých aplikací systému Microsoft Office umožníte firemním uživatelům přístup k centrálně uloženým klíčovým ukazatelům výkonu.

Prediktivní analýza

 • Uživatelé získají analytické funkce, které jim umožňují prozkoumávat velké objemy historických dat, provádět prediktivní analýzy a identifikovat vzorce a obchodní trendy.
 • Získáte rozšířené možnosti prediktivní analýzy s použitím modulu pro pokročilé dolování dat a vylepšených algoritmů.
 • Můžete se spolehnout na výkonné funkce dolování dat poskytované rozhraním Microsoft .NET Framework a prohlížeči dolovaných dat.

Zajištění přehledu pro pracovníky v celé organizaci

Díky úzké integraci se systémem Microsoft Office a využitím otevřené, rozšiřitelné a integrovatelné architektury získají uživatelé přehled v širokém měřítku.

Výhody interoperability se systémem Microsoft Office

 • Firemní uživatelé mají přístup k multidimenzionálním datům přímo z aplikace Microsoft Excel.
 • Firemní uživatelé mají možnost na vyžádání snadno prozkoumávat data, která potřebují.
 • Pomocí doplňků pro dolování dat získáte možnosti výkonných prediktivních komplexních analytických funkcí pro dolování dat přímo z aplikace Excel.

Neomezený přístup k datům o podniku

 • Integrace se serverem Microsoft SharePoint Server umožňuje využívat funkce pro řízení výkonu, včetně monitorování, analýzy a plánování.
 • Využitím úzké integrace s řešením SharePoint Server umožníte spolupráci na centralizovaných analytických datech.
 • Můžete profitovat z výhod aplikací postavených na službě Analysis Services vytvořených stovkami partnerů.

Rozšířená analýza pomocí webových služeb

 • Můžete vyvíjet nové aplikace, které integrují analytické funkce s operacemi v reálném čase.
 • Protokol XML for Analysis umožňuje zpřístupňovat data a konfigurovat klientské aplikace tak, aby se automaticky staly webovými službami.
 • Získáte podporu pro nástroje, které pracují se službou Analysis Services s použitím technologií OLE DB pro OLAP, ADOMD a ADOMD.Net.

Více informací naleznete na následujicích web stránkách.