English Čeština

Optimalizace ziskovosti a alokace nákladů

UntitledPodpora pro ekonomické řízení organizace. Pomocí tohoto řešení zvýšíte transparentnost podnikové ekonomiky, zprůhledníte tok nákladů a výkonů napříč organizací, podpoříte kalkulace zakázek nebo produktů.
Řešení vám umožní jednoduché alokace (rozpouštění) nákladů (%, rovnoměrně, …), komplexní nákladové modely a kalkulace (costdrivery, závislosti, …) či vnitropodnikové transakce (periodické operace s vnitropodnikovými cenami, výkony, …).
Součástí řešení je podpora řady potřebných funkcí, od definice ukazatelů (finanční/nefinanční, aparát pro vzorce…), přes správu číselníků (dimenzí) generických (organizační struktura, čas…) i uživatelských (produkt, odběratel, projekt…) a automatizaci zpracování pomocí přednastavených kroků workflow (ad-hoc/periodické) až po výstupy a data pro podnikový reporting.