English Čeština

MS Business Intelligence

Business Intelligence pro celou organizaci

Pro snížení nákladůzjednodušení provozu a podporu stálého vylepšování procesů musí mít nástroje pro lepší rozhodování zaměstnanci na všech úrovních organizace. Musí mít přístup k nepostradatelným obchodním datům, aby mohli provádět  vlastní analýzy a bez omezení sdílet poznatky  s ostatními členy týmu. Mohou tak odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity  a  růstu příjmů. Společnosti díky tomu mohou posílit bez ohledu na ekonomické klima.

Společnost Microsoft poskytuje kompletní řešení pro oblast business intelligence (BI) pomocí známých nástrojů kancelářského softwaru systému Microsoft® Office 2013,  technologií SQL Server®2012 a platformy pro spolupráci Microsoft® SharePoint Server® 2013.

Úspěšná implementace BI

schema
Při implementaci řešení business inteligence přijímá většina organizací tři hlavní výzvy:

 • jak zůstat v mezích rozpočtu,
 • jak vyhovět potřebám podnikání,
 • jak efektivně udržovat řešení do budoucna.

Nákladově efektivní řešení  musí umožňovat práci v rámci stávající technologické infrastruktury a minimalizovat počáteční náklady a náklady na implementaci. BI na platformě Microsoft obsahuje známé nástroje a rozhraní, a to zvyšuje míru jejich osvojení uživateli a snižuje čas potřebný na vyškolení, tedy i náklady.
Druhá výzva při  řešení business intelligence se týká  splnění požadavků koncových uživatelů. BI není jen pro několik vysoce kvalifikovaných uživatelů. BI musí podporovat dovednosti organizace, být pro všechny snadno přístupné a poskytovat informace právě tehdy, kdy je uživatelé potřebují.

Nejúčinnější a nákladově nejefektivnější jsou z  hlediska údržby  ta řešení, která umožňují centrální správu celopodnikových úloh, integraci se stávajícím prostředím IT a přizpůsobení měnícím se obchodním potřebám. To je podstata třetí výzvy.

Demokratizace BI v praxi

Řešení Microsoft Business Intelligence dokáže jedinečným způsobem přijímat tyto výzvy a reagovat na ně. Jedná se o nákladově nejefektivnější řešení, jaké je na trhu dostupné, protože staví na technologiích, které zákazníci obvykle už vlastní.
Řešení Microsoft Business Intelligence spojuje tradiční nástroje business intelligence s nástroji pro produktivitu a spolupráci za účelem:
1. Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům.
2. Zvýšení efektivity organizace.
3. Podpory efektivity IT a vývoje.
prehled

Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům

K lepšímu a strategičtějšímu rozhodování potřebují zaměstnanci relevantní informace.
Poskytnutí samoobslužného přístupu k funkcím Microsoft  BI  umožňuje uživatelům přistupovat k nepostradatelným informacím, provádět jejich analýzu, využívat je při spolupráci a díky tomu přijímat nejlepší možná rozhodnutí.  Samoobslužný přístup k datům také snižuje závislost uživatelů na oddělení IT, urychluje přístup k datům a umožňuje uživatelům přijímat správná rozhodnutí ve správnou dobu. Tento přístup zároveň umožňuje oddělení IT soustředit se na projekty s vyšší hodnotou.
Řešení Microsoft Business Intelligence uživatelům poskytuje data potřebná pro kvalifikovanější rozhodování s využitím samoobslužné analýzy v Microsoft Excelu, vytváření sestav pro pokročilé uživatele v SQL Serveru Reporting Services  a vytváření přizpůsobených řídicích panelů v SharePoint Serveru.

Samoobslužné analýzy – Microsoft Excel, Power View a Power Pivot

Microsoft Excel je standardní a běžně užívaný nástroj pro samoobslužnou analýzu a vizualizaci dat. Excel umožňuje práci s daty uloženými v OLAP kostkách SQL Serveru i napojení na další rozmanité datové zdroje.

 • Nástroje aplikace Microsoft  Excel pomáhají snadněji nacházet schémata, ilustrovat trendy  a zvýrazňovat výjimky. Podmíněné formátování  včetně datových pruhů, škály barev, tepelných map, minigrafů a ikon ukazatelů výkonu  je možné použít pro analýzu výkonnosti a získání poznatků, na které je možné ihned reagovat.
 • Kontingenční tabulky umožňují interaktivně procházet data  a vytvářet jejich souhrny v sestavách. Daty je například možné rychle procházet pomocí rotace řádků nebo záměny sloupců a získat tak více odpovědí s využitím stejné sady dat.
 • Průřezy (slicers), nový nástroj pro samoobslužnou analýzu, který je  k dispozici v aplikaci Microsoft Excel 2013, umožňují rychlé vizuální filtrování dat v kontingenčních tabulkách.
 • Minigrafy (sparklines). Minigrafy jsou malé grafy uvnitř buňky, které vizuálně sumarizují trendy přímo vedle dat. Protože minigrafy zobrazují trendy na malém prostoru, jsou zvláště užitečné pro řídicí panely nebo jiná místa, kde potřebujete vidět stav firmy ve srozumitelném vizuálním formátu.
 • Doplňky pro dolování dat systému Microsoft SQL Server 2012 uživatelům pomáhají odvodit schémata a trendy skryté ve velkých sadách  komplexních dat  a vizualizovat zjištění v grafech a interaktivních zobrazeních.
 • Nový doplněk PowerPivot for Excel uživatelům umožňuje rychle pracovat s velmi rozsáhlými objemy dat a sdílet analýzu se spolupracovníky v prostředí  Microsoft SharePoint 2013, a to s minimální pomocí oddělení IT nebo zcela samostatně.
 • Nový doplněk Power View je nástroj pro interaktivní procházení, vizualizaci a prezentaci dat, který rozšiřuje možnosti vytváření interaktivních ad-hoc sestav. Teď je dostupný v Microsoft Excelu 2013.

Vytváření sestav pro pokročilé uživatele

Řešení Microsoft BI také poskytuje funkce pro samoobslužné vytváření sestav.

BI2

 • Knihovna komponent sestav v rámci systému
  Microsoft SQL Server umožňuje oddělení IT a pokročilým uživatelům vytvářet části sestav  například dotazy, diagramy, grafy nebo loga  a ukládat je ve sdílené galerii částí sestav pro opakované použití ostatními uživateli v organizaci.
 • Centrum Business Intelligence –  okamžitě použitelná šablona webu a knihovna dokumentů optimalizovaná pro přístup k sestavám  a jejich správu. Centrum sestav zahrnuje knihovnu sestav, knihovnu datových připojení a šablonu řídicího panelu BI.
 • Bohatší tvorba sestav -bohatší a snazší reporting v prostředí SQL Server
  Reporting Services. Reportování je bohatší především o nové vizualizace např. ve formě integrace mapových podkladů do obchodních výstupů. Další typy vizualizací, kterými můžeme obohatit reporty, jsou sparklines (minigrafy pro zobrazení trendu), datové čáry (znázorňující absolutní hodnoty čísel) a konečně i indikátory, které umožňují například převzít a vizualizovat KPIs z OLAP kostek SQL Serveru.

Vytváření přizpůsobených řídicích panelů

Řešení Microsoft Business Intelligence také uživatelům usnadňuje vytváření, používání a sdílení přizpůsobených řídicích panelů pro zobrazování a procházení dat. Při využití produktu Microsoft SharePoint Server 2013 je možné rychle shromáždit informace   z nejrůznějších zdrojů a zobrazit je na řídicích panelech BI pomocí integrovaných webových částí, které mohou zahrnovat klíčové indikátory výkonu, výstupy analytické komponenty Sharepointu, tabulky aplikace Microsoft Office Excel 2013, sestavy služby Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services, sofistikované analýzy na platformě ProClarity  a další komponenty.

Zvýšení efektivity organizace

Robustní řešení pro oblast BI od společnosti Microsoft pomáhá zvýšit efektivitu organizace díky tomu, že organizaci umožňuje:

 • Sdílení poznatků napříč celou organizací.
  Služba Excel Services, součást produktu Microsoft SharePoint Server 2013, zpřístupňuje tabulky aplikace Microsoft Excel ve webovém rozhraní, což umožňuje rozšíření přístupu k tabulkám a zvyšuje  jejich dostupnost díky začlenění do portálů, řídicích panelů a přehledů výkonnostních metrik business intelligence.
 • Efektivnější rozhodování díky spolupráci na datech.
  Microsoft Office SharePoint poskytuje funkce pro spolupráci, které zajišťují vytváření obsahu, přístup k němu a jeho sdílení  v transparentním prostředí s jasně definovanou odpovědností. Umožňuje vytvářet týmové weby, wikiweby, blogy, osobní weby  a další prostředky usnadňující uživatelům bezproblémové sdílení informací.
 • Vyhledávání relevantního obsahu business intelligence.
  Díky inteligentnějšímu, vizuálnějšímu a intuitivnějšímu vyhledávání na intranetu organizace sahá záběr produktu Sharepoint dál, než jen k dokumentům. Umožňuje plně využívat informací business intelligence a efektivně vyhledávat osoby, dokumenty nebo data a poskytovat srozumitelné výsledky, se kterými lze dále pracovat.
 • Správa strukturovaného i nestrukturovaného obsahu.
  Nestrukturovaný obsah dat  se často vyskytuje ve formě neřízeného chaosu, který brání organizacím cenné informace využívat.  Nástroje BI přinášejí vysokou hodnotu i tím, že spojují strukturovaný i nestrukturovaný obsah dokumentů, e-mailových zpráv, videa, rychlých zpráv, blogů, wikiwebů a dalších zdrojů.
 • Vytváření kontextových řídicích panelů.
  Kontextové řídicí panely s bohatými funkcemi poskytují přehledné snímky dat z více systémů. Službu Microsoft SharePoint PerformancePoint Services je možné použít pro sledování trendů a měření efektivity, analýzám a zobrazení dat.

Podpora  efektivity oddělení IT a vývoje

Řešení Microsoft BI umožňuje efektivnější fungování oddělení IT a účinnější poskytování služeb uživatelům:

 • Snadná správa samoobslužného prostředí.
  Oddělení IT řídí přístup, zabezpečení a kvalitu tzv. samoobslužných funkcí.Na základě monitorování provozu BI mohou rychle přesunout prostředky  a zajistit podporu pro ty oblasti, které ji nejvíce potřebují.
 • Snížení nákladů a složitosti využitím stávajících investic.
  Organizace s velkou pravděpodobností už vlastní potřebné stavební kameny řešení BI – produkty Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server a Microsoft Office. Díky tomu mohou organizace konsolidovat investice, ušetřit náklady a omezit složitost.
 • Zajištění kvality dat.
  Služba Master Data Services (MDS) poskytuje rozcestník hlavních dat, který slouží nástrojům BI i provozním požadavkům  a vylepšuje kvalitu a efektivitu dat a procesů pro všechny systémy.
 • Škálování, nižší náklady na vlastnictví.
  Systém Microsoft SQL Server poskytuje nabídku datových skladů založenou na snadno škálovatelné architektuře. Cenově dostupného škálování je možné docílit přidáním dalšího běžného hardware bez nutnosti kupovat drahé HW servery.
 • Zvýšení produktivity –  známé a intuitivní nástroje.
  Společnost Microsoft poskytuje známé a intuitivní nástroje pro vývoj a správu, např. prostředí BI Development Studio a program SharePoint Designer. Díky nim mohou vývojáři rychle začít pracovat, aniž by si museli osvojovat nové dovednosti.

Důvěryhodné, integrované a cenově dostupné řešení

Řešení Microsoft BI postavené na důvěryhodné platformě organizacím nabízí následující přesvědčivé výhody:

 • Ochrana investic. Využití investic do známých produktů Microsoft  podporuje osvojení koncovými uživateli, omezuje náklady na školení, radikálně snižuje náklady na uživatele.
 • Podpora zaměstnanců pro lepší rozhodování. Díky tomu, že pracovníci získají samoobslužný přístup  k informacím, mohou analýzu provádět s minimální podporou oddělení IT a rychle přijímat správná rozhodnutí.
 • Zvýšení  efektivity organizace. Nástroje BI je možné začlenit do podnikové kancelářské infrastruktury a informace snadno sdílet s ostatními členy týmu  a spolupracovat na přijímání rozhodnutí.
 • Efektivita IT útvarů, rychlé nasazení a dosažení výhod v kratší době. Intuitivní a přitom výkonné funkce BI  začleněné do každodenních nástrojů kancelářského softwaru, které zaměstnanci již používají, podporují široké přijetí tohoto řešení a z něj plynoucí výhody.