English Čeština

Uživatelské rozhraní

Uživatelská rozhraní umožňují uživatelům pracovat se vstupními daty a dostávat skrze toto prostředí odpovídající výstupy. V našich řešeních využíváme nástrojů Microsoft Office Excel, dále pak Power View a Power Pivot.

Microsoft Excel

excel-logoMicrosoft Excel je standardní a široce rozšířený nástroj pro samoobslužnou analýzu a vizualizaci dat. Excel umožňuje práci s daty uloženými v datových krychlích služby pro analýzu SQL Serveru (OLAP kostkách) i napojení na další rozmanité datové zdroje.
Funkcionalita Microsoft Excel jako analytického Bussiness Intelligence nástroje doznala ve verzi 2007 a především pak ve verzi 2010 dramatických vylepšení.

Power View

Power View je nástroj pro interaktivní procházení, vizualizaci a prezentaci dat, který rozšiřuje možnosti vytváření interaktivních ad-hoc sestav. Teď je dostupný v Microsoft Excelu 2013. Je to taky funkce Microsoft SharePoint Serveru 2010 a 2013 v rámci doplňku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services pro Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Power Pivot

powerpivotPowerPivot je doplněk pro aplikaci Excel 2013 ze sady Office Professional Plus, který poskytuje výkonné funkce na analýzu dat a vytváření pokročilých datových modelů. Doplněk PowerPivot umožňuje uživatelům aplikace Excel zpracování velkých objemů dat z různých zdrojů, rychle analyzovat informace a snadno sdílet získané poznatky.

Power Query

excel_2013
Microsoft Power Query pro Excel vylepšuje samoobslužné funkce business intelligence (BI) pro Excel o intuitivní a konzistentní možnosti pro zjišťování, kombinování a upřesňování dat z mnoha různých zdrojů, včetně relačních, strukturovaných a částečně strukturovaných, datového kanálu OData, webů, systému Hadoop, webu Azure Marketplace a dalších. Power Query taky poskytuje možnost vyhledávání veřejných dat ze zdrojů, jako je Wikipedie.

Power Map

Visualize
Power Map je doplněk pro aplikaci Excel 2013, který zobrazuje data v několika vrstvách v 3D mapovém podkladu.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je ucelená platforma nástrojů pro podnikovou spolupráci, práci s dokumenty a informacemi, poskytující navíc pokročilé nástroje pro správu související infrastruktury, vysokou flexibilitu. Navíc umožňuje vývoj podnikových aplikací ať už s pomocí kódování nebo i bez něj. Prostředí je zde podobné jako v produktech Microsoft Office a webové prostředí je navrženo tak, aby mu porozuměl i běžný uživatel.