English Čeština

SQL Server 2012/2014

Přehled

Microsoft® SQL Server® je cloudová informační platforma, která organizacím pomáhá odhalit klíčové aspekty jejich podnikání a na základě nich je schopna pohotově vytvářet řešení pro rozšíření dat napříč vaší firemní sítí i veřejným cloudem.

sqlPřednosti

 • Vysoká dostupnost a spolehlivá ochrana dat s SQL Server AlwaysOn.
 • Maximální výkon s technologií xVelocity in-memory.
 • Rychlý průzkum dat pomocí PowerView a PowerPivot.
 • Důvěryhodná, konzistentní data s BI Semantic Model a Data Quality Services.
 • Jakmile vytvoříte aplikaci, můžete jí spustit kdekoliv s SQL Server Data Tools.
 • Škálování na požádání lze přenést ze zařízení přes datacentra do cloudu.

Podpora kritických  aplikací

Platforma SQL Server podporuje vytváření prostředí pro kritické aplikace, včetně dostupnosti a výkonu při nízkých celkových nákladech.

Vysoká dostupnost

Zajištění dostupnosti systému a ochrana při přenosu dat ze serveru do cloudu beze ztráty času a peněz.

 • Snížení výskytu momentů, kdy systém není dostupný, s novým integrovaným, dostupným disaster recovery řešením SQL Server AlwaysOn.
 • Dosažení maximální dostupnosti aplikací a ochrany dat s možností aktivní konfigurace a rovněž se schopností rychlého obnovení při selhání aplikací.
 • Výrazné snížení OS záplat s novou podporou pro Windows® Server Core.
 • Udržení provozuschopnosti během údržby operací použitím vylepšených on-line operací a eliminace plánované odstávky aplikace na technologii Hyper-VTM používající Live Migration.
 • Zjednodušuje nasazení a správu požadavků na vysokou dostupnost pomocí integrovaného nástroje pro konfiguraci a monitorování.
 • Lepší předvídatelnost a optimální obnovení databáze a zálohy s Database Recovery Advisor.
 • Dosažení nejvyšší možné úrovně dostupnosti bez ohledu na to, zda jsou aplikace nasazeny na privátní síti nebo na veřejném či soukromém cloudu od Microsoftu.

Extrémní výkon

Získejte převratný a předvídatelný výkon ověřený vedoucími průmyslovými benchmarky.

 • vykonNová generace výkonnosti SQL Serveru spolu s technologií Velocity in-memory pro Data Warehousing a Business Intelligence.
 • Výrazné zvýšení výkonu dotazů Data Warehouse od 10x do 300x pro hvězdicové spojení a podobné dotazy s xVelocity in-memory technologií.
 • Interakce a zkoumání miliard řádků dat rychlostí myšlenky pomocí xVelocity in-memory technologií pro Busines Intelligence.
 • Podpora blazing-fast dotazů s dramatickým zlepšením fultextového vyhledávání, které nabízí seriózní výkon.
 • Urychlení výkonu I/O intenzivního zatížení snížením rostoucích objemů dat o 50-60% s kompresními schopnostmi.
 • Získejte konzistentní výkon souběžných a smíšených pracovních úloh definováním využití zdrojů napříč různými aplikacemi s Resource Governor.
 • Analyzování plánu provádění dotazů, zachycení činnosti databáze, optimalizace indexů a struktury, pomoc při zjišťování konzistentního výkonu dotazu pomocí známých snadno použitelných nástrojů pro správu.
 • Vsaďte na důvěryhodnou platformu, která neustále vede v odvětví TPC a ve světových kritériích výkonnosti aplikací.

Bezpečnost

Platforma SQL Server umožňuje

 • safeSnadná správa oprávněného přístupu k datům s User-Defined Server Roles na podporu rozdělení povinností ve firmě.
 • Pomáhá zajistit zlepšenou implementaci bezpečnosti a minimalizaci povrchové oblasti útoku tím, že zpřístupňuje pouze požadované služby prostřednictvím Configuration Manager – vestavěné služby jsou v základu vypnuty.
 • Pomáhá chránit analytická data koncového uživatele s vestavěným IT řízením, včetně nových Microsoft SharePoint® a Active Directory® bezpečnostních modelů pro reporty finálního uživatele zveřejňované a sdílené na SharePoint.
 • Řízení přístupu k databázi u zavedených aplikací při současném zlepšení správy prostřednictvím Contained Database Authentication, která užívá soběstačný přístup k informacím bez nutnosti přihlášení serveru.
 • Zajištění ochrany dat pomocí vestavěných šifrovacích funkcí, které pomáhají chránit důvěrné informace beze změny aplikace.
 • Pomáhá zajistit a zlepšit ovladatelnost auditingu pomocí pružného auditu, filtrování, uživatelsky definovaného auditu a dostupnosti přes všechny edice.
 • Zvýšení ovladatelnosti a snížení složitosti schématu databáze pomocí výchozího schématu skupin tím, že je povoleno výchozí schéma databáze na uživatelské účty skupin systému Windows.

Spolehlivost

Můžete se spolehnout na kvalitní služby a podporu důvěryhodného partnera ekosystému se spoustou bezplatných nástrojů.

 • priceMicrosoft’s Premier Mission Critical Support a  Microsoft Critical Advantage Program poskytují služby a podporu potřebnou pro firmy vytvářející proaktivní IT prostředí a operace nezbytné pro zajištění maximální dostupnosti a výkonu jejich důležitých aplikací.
 • Společnost Microsoft nabízí širokou škálu partnerů s více než 640.000 partnery, včetně nejlepších aplikací od výrobců jako jsou SAP, Temenos a Kronos ®, jakož i partnerství s předními výrobci zařízení jako jsou Dell, HP a EMC ®.
 • Na Microsoft se můžete spolehnout i co se týče licenčního programu Enterprise Application Program, který nabízí neomezenou podporu zákazníkům s konkrétními plány, jak zajistit software.
 • Na rozdíl od mnoha softwarových firem Microsoft nabízí bezplatný přístup k softwarovým servisním balíčkům.
 • Rychlý plán upgradu nebo migrace s množstvím bezpoplatkových nástrojů vyvinutých inženýry společnosti jsou k dispozici on-line.
 • Zjednodušení testování aplikací a minimalizace chyb při použití změn, změny konfigurací a upgradů využívajících nový Distributed Replay.

Zvýšená produktivita díky průlomovým vhledům

Objevte nové úhly pohledu na data napříč celou organizací.

Průlomový vhled

 • Odemkněte nové vhledy pomocí pronikavé analýzy dat napříč celou organizací.
 • Objevte nové úhly pohledu rychlostí blesku s nástrojem PowerView, vysoce interaktivním, známým prohlížečem dat založeným na průzkumu, vizualizaci a prezentaci zkušeností pro uživatele na všech úrovních. Podporovaný mocnou technologií xVelocity in-memory.
 • Posílení uživatele na všech úrovních v přístupu a kombinování dat z prakticky libovolného zdroje při vytváření přesvědčivých zpráv, analytických aplikací a snadná spolupráce a sdílení pohledu s použitím známých nástrojů PowerPivot pro aplikaci Microsoft Excel 2013 a Microsoft SharePoint 2013.
 • Inspiruje koncové uživatele inovacemi s možností kombinovat data včetně konektivity na Big Data, cloud data v Azure DataMarket nebo na jiná data prostřednictvím poskytovatelů třetích stran s Odata.

Správa Self-Service BI

Umožňuje uživatelům se samoobslužným BI zároveň získat lepší funkce pro monitorování a správu IT.

 • powerZjednodušení IT úkolů a snížení požadavků na podporu se samoobslužnými analytickými nástroji jako jsou PowerView a PowerPivot, které podpoří práci tisíců uživatelů napříč celou organizací
 • Rovnováhu mezi potřebou monitorovat, spravovat a řídit data a analýzy vytvářejí koncoví uživatelé z IT dashboardů a ovládacích prvků, které pomáhají sledovat činnost koncového uživatele, zdroj použití dat a sbírání výkonnostních metrik ze serverů.
 • Povyšte aplikace vytvořené koncovými uživateli v PowerPivotu na korporátní řešení jejich importem do SQL Server Analysis Services, tak aby mohly být profesionálně spravovány IT oddělením.
 • Umožňuje koncovému uživateli dostávat upozornění o publikovaných reportech na SharePointu.
 • Sdílejte své cenné uživatelské pohledy s více lidmi se službou SQL Azure Reporting, která odstraňuje potřebu zavádění a udržování infrastruktury pro reporting.

Důvěryhodná a konzistentní data

Doručení důvěryhodných a konzistentních dat kompetentním osobám v organizaci po celou dobu trvání tvorby daného řešení.

 • Poskytuje ucelený přehled napříč heterogenními datovými zdroji s BI Semantic Model. Jedná se o jediný škálovatelný model pro aplikace Business Intelligence, od reportingu a analýz k dashboards a scorecards.
 • Snížení času potřebného k řešení týmové integrace dat v datových zdrojích, včetně cloudu, s využitím skvělých nástrojů v Integration Services (SSIS), které pomáhají vytvářet důvěryhodná, konzistentní data spolehlivě a efektivně.
 • Zlepšuje datovou kvalitu s využitím znalostí o organizaci a referenčních dat, která poskytly třetí strany včetně Windows Azure Marketplace za účelem profilování, čištění a validace dat pomocí nové služby SQL Server Data Quality Services – běžící samostatně nebo jako součást SQL Server Integration Services.
 • Udržuje kmenová data napříč organizační strukturou používanou pro mapování objektů, referenčních dat, správu metadat s Master Data Services (MDS), zatímco nový MDS Add-in pro Excel usnadňuje koncovým uživatelům spravovat a udržovat centrální data.

 

Cloud podle Vašich představ

Budete schopni si rychle vytvořit obchodní řešení přesně podle vašich představ, a to na soukromém či veřejném serveru.

Škálování na požádání

Škálování na požádání s pružnými a hybridními možnostmi nasazení na podmínky vašeho serveru do cloudu.

 • Získáte provozní flexibilitu s osvědčenými cloudovými nabídkami od Microsoftu, a to jak soukromými, tak i veřejnými, které poskytují interoperabilní možnosti nasazení s SQL Server.
 • Škálování bez omezení jedním prostředím s využitím Hybrid IT příležitosti se společnou architekturou, která přesahuje tradiční servery, zařízení a cloud.
 • Licence Mobility podporuje hybridní IT infrastrukturu, vysoce flexibilní prostředí prostřednictvím unikátních práv, která dovolují organizacím svobodně přesouvat aplikace mezi instancemi napříč servery, privátním a veřejným cloudem pomocí SQL Azure.
 • Začněte v malém nebo velkém měřítku využívat SQL Azure nebo databázi služby cloud, která je spuštěná globálně na datacentrech společnosti Microsoft. Tato služba nabízí obchodní model pay-as-you-grow a je garantována SLA smlouvou.

Rychlejší tvorba řešení

Zjednodušení a urychlení času pro implementaci řešení pomocí zařízení a cloudových nabídek soukromých nebo veřejných.

 • casUrychlení času pro implementaci řešení s SQL Server pomocí odstranění času na tvorbu návrhu, ladění a testování všech hardwarových a softwarových komponent.
 • Zrychlení organizačních priorit se zařízeními pro datový sklad o různých velikostech, business intelligence, soukromý cloud, konsolidace a zpracování transakcí.
 • Microsoft spolupracuje s partnery na designu, optimalizaci a ladění zařízení a definování referenční architektury, které pomáhají dodat neuvěřitelný poměr cena/ výkon.
 • Poskytování databází v minutách bez jakýchkoli fyzických investic do infrastruktury s SQL Azure.

Optimalizovaná produktivita

Optimalizace IT a produktivity vývojářů skrze server a cloud s běžnými nástroji.

 • Posuňte se ve vývoji databází na novou úroveň s nástroji SQL Server Data Tools. Jedná se o integrované prostředí pro další generaci vývojářů na výstavbu webu, podniku a mobilních aplikací napříč podnikovou sítí a cloudem.
 • Sestavení, nasazení a správa databáze nebo řešení business intelligence napříč firemním i cloudovým prostředím pomocí přívětivých vývojových nástrojů, rámců a modelu založeném na T-SQL.
 • Správa efektivního škálování s jedinou konzolí, SQL Server Management Studio (SSMS) k nasazení a správě databázových prostředků napříč servery, privátním a veřejným cloudem. Navíc pomocí SSMS lze řídit vysokou dostupnost konfigurací, BI služeb a využití zdrojů.
 • Zjednodušení správy virtualizace pomocí Microsoft System Center Virtual Machine Manager.
 • Podpora pro Windows PowerShell 2.0 automatizuje úlohy managementu v rámci platformy Microsoft, zatímco současný management pack pro System Center umožňuje monitoring.
 • Používání podpory Data-tier Application (DAC) přes SQL Server a Microsoft Visual Studio® obsahuje schémata a objekty potřebné pro snadnou podporu žádosti, nasazení, import, export a DACs přes firemní síť a veřejný cloud.

Sdílení dat odkudkoliv a kdykoliv

Zvýšení dostupnosti dat přes server a nebo cloud.

 • Povolení nových scénářů s SQL Azure Data Sync, cloudovou službou, která poskytuje obousměrnou synchronizaci dat mezi databázemi přes datová centra a cloud.
 • Poskytuje důsledná a otevřená data jako zdroj více uživatelských zkušeností přes web, zařízení a desktop s OData. Jedná se o otevřený protokol postavený na web standardech.
 • Spravování a rozšíření relačních a ne-relačních dat, včetně dat ve formátu XML, souborů systému Windows a prostorových dat.
 • Zpeněžení dat přes Windows Azure Marketplace je prováděno zveřejněním dat pro nákup a spotřebu jinými subjekty.
 • Rozšíření heterogenního prostředí po připojení k serveru SQL Server a SQL Azure aplikací pomocí libovolného průmyslového standardu APIs (ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO, a ADO) přes různé platformy včetně .NET, C/C++, Java, & PHP.

Více informací naleznete na následujicích webových stránkách.