English Čeština

Datová kvalita

Datová kvalita

datová kvalita_small

Kvalitní data jsou základem pro všechny podnikové procesy. Naše řešení umožňuje monitorování kvality dat, řízení jejich čištění a deduplikace nebo podporuje jejich validní zadávání do vašich systémů

Cílem procesu zajištění datové kvality musí být sada unikátních záznamů s úplnými, formálně a věcně správnými hodnotami v souladu s definovanými pravidly. Ať už se jedná o shodu se vzorovou číselníkovou hodnotou nebo prostou formální shodu se vzorem.

Například pro kontaktní informace o zákazníkovi jsou pro tyto účely používány veřejně dostupné číselníky poskytované institucemi veřejné správy (RÚIAN, RES, jména a příjmení) nebo číselníky definované řešitelem či zadavatelem a obecně užívané vzory (telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, e-mail atd.)

Každá komponenta řešení datové kvality má svůj specifický účel, kterým pomáhá k jejímu zvýšení.

Jednotlivé prvky se mohou aplikovat i samostatně, největší efekt ale přinese komplexní řešení.

 • Nastavení metrik pro měření datové kvality.
 • Omezení vstupu nevalidních dat.
 • Počáteční vyčištění již existujících dat.
 • Průběžné měření a reportování posunu datové kvality.
 • Průběžné automatické čištění přírůstků dat.
 • Aplikace pro manuální dočištění dat.
 • Návrh záznamů určených pro deduplikaci.
 • Automatická/manuální deduplikace.
 • Nastavení procesů podporujících trvalé zajištění kvality dat.

Typické scénáře implementace datové kvality:

 • Scénář 1 – změření kvality zákaznických informací
  Formou služby provedeme ve vašich systémech změření kvality kontaktních informací vašich zákazníků (vzorku dat nebo celé databáze) a doporučíme možná opatření pro zlepšení kvality dat.
 • Scénář 2 – jednorázové vyčištění/zkvalitnění zákaznických informací
  Formou služby provedeme jednorázové (i opakovaně) vyčištění, případně deduplikaci vašich kontaktních zákaznických informací (vzorku dat nebo celé databáze) včetně monitorování kvality v průběhu čištění (lze dokladovat pozitivní posun kvality).
 • Scénář 3 – zamezení vstupu nevalidních dat
  Do vašeho e-shop systému  můžeme (ve spolupráci s jeho dodavatelem) integrovat univerzální validační komponentu, která zajistí ověření kontaktních zákaznických informací už při jejich vstupu do systému. Validační komponenta zároveň poskytne vašim zákazníkům vyšší uživatelský komfort při zadávání informací.
 • Scénář 4 – implementace systému pro trvalé zajištění kvality zákaznických informací
  Můžeme (typicky i postupně) implementovat jednotlivé komponenty systému datové kvality, které vám umožní mít kvalitu dat pod neustálou kontrolou. Od průběžného měření, monitoringu a reportingu datové kvality (dokumentace trendů, identifikace problémů a příležitostí), přes čištění a deduplikaci historických dat nebo automatizované čištění aktuálních denních přírůstků, až po podporu manuálního čištění a proaktivních opatření při vstupu dat (univerzální validační komponenta).

V případě dalšího zájmu jsme pro Vás připravili podrobnější informace, produktový list, sérii videoukázek pojednávajících o čištění dat a validační komponentu, na které budete mít možnost otestovat si validaci dat. V případě dalšího zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

1Produktový list Datové kvality

 

3Praktické videoukázky

 

2Validační komponenta