English Čeština

Microsoft Power BI

power BI1Microsoft Power BI je zásadní odpovědí na stále větší podíl informační expanze do Cloudového světa.
Samotný pojem Business Intelligence již určitě není třeba dále objasňovat. Postupem času se stává dominantním způsobem a metodou,  jak z velkého množství strukturovaných informací vytěžit právě ty klíčové, se zásadním významem pro rozhodovací proces managementu.

Pokud bychom celou oblast Business Intelligence zjednodušeně rozdělili do tří částí – integrace datových zdrojů, transformace dat do užitečných informací a jejich prezentace, pak právě prezentace dat nad vytvořeným „informačním poolem“ bývá tím článkem, který by i koncový uživatel rád ovládnul.

Článek (Self-Service Business Intelligence) popisuje stále se rozšiřující možnosti kancelářského balíku MS Office, který již dnes pokrývá uživatelsky orientované metody Self-Service Business Intelligence. Koncový uživatel tedy již má k dispozici široké možnosti pro vytváření vlastních pohledů, tabulek, grafů a mapových zobrazení prostřednictvím standardních nástrojů MS Office nad podnikovými daty v podnikové infrastruktuře,  jak popisuje článek (Self-Service Business Intelligence).

Co však v případě, kdy uživatel požaduje daleko větší flexibilitu, ať již se týká koncového zařízení (PC, tablet, mobilní telefon, …), nebo dosažitelnosti informačních zdrojů mimo podnikovou síť?
Právě na tuto otázku dává Microsoft Power BI odpověď.

Co je to tedy Microsoft Power BI?
Je to služba, kterou společnost Microsoft poskytuje v rámci svoji Cloudové platformy nesoucí označení Windows Azure. Více o této Cloudové platformě v článku (Cloudová řešení a Azure).

Power BI je tedy cloudově a business analyticky orientovaná služba, která umožňuje jednoduchým způsobem zobrazovat a analyzovat informace pro koncového uživatele i mimo podnikovou síť prostřednictvím živých panelů (Dashboards) nezávislých na použitém koncovém zařízení. Čili mobilita, nezávislost, univerzálnost.

Jak se dá začít?
Seznámení se službou Power BI je jednoduché. Není třeba speciálních znalostí, není třeba zvláštního školení, ba není třeba ani kupování licencí či služeb. Zkrátka se přihlásíte na powerbi.microsoft.com a po vytvoření účtu k Power BI (např. na pracovní e-mail) dostanete plnohodnotné free licencované prostředí Power BI.

Co vám poskytne bezplatná služba Power BI?power BI2
Již v základní bezplatné edici vám umožní plnou funkcionalitu pro tvorbu vlastních živých panelů a sestav nad souborově orientovanými daty (sešity Excelu, Power BI Desktopu, Power Pivotu, nebo souborů csv) a tyto panely pak sdílet např. i s ostatními kolegy.
Pro přímé připojení k databázově orientovaným datům je již třeba zakoupení licence Power BI PRO. Pro službu Power BI jsou charakteristické čtyři primární koncepty:

 • Dlaždice
 • Řídící panely
 • Sestavy
 • Datové sady
 • Dlaždice – balíčky, které je možné sdílet v rámci vaší organizace a mohou obsahovat specifické panely a sestavy. Tyto dlaždice můžete sdílet všem, nebo pouze vybraným pracovníkům.power BI3

 

 • řipanelŘídící panely – panely, na které uživatel „navěšuje“ různé pohledy ze sestav týkající se problematiky, kterou panel vyjadřuje. Tato funkcionalita je zcela intuitivní na jeden „klik“. Z každého pohledu „navěšeného“ na panelu je možné znovu jediným „kliknutím“ navigovat na originální sestavu, na ni např. upravit podmínky filtrů nebo zobrazení a takto upravený pohled znovu „navěsit“ na daný panel.
  Panely je možné sdílet s ostatními pracovníky organizace.

 

 

 

 

 • Sestavysestavyuživatel vytváří sestavu nad datovými sadami, která může obsahovat více stránek a více pohledů různých typů zobrazení, včetně interaktivních filtrů a výběrových boxů. Jakýkoliv pohled obsahující dané nastavení filtru nebo výběrového boxu je možné spolu s popisem jediným „kliknutím“ „zavěsit“ na panel.

 

 

 

 

 • Datové sadydatové sadypředstavují zdroje dat, nad kterými se vytvářejí sestavy. V prostředí Power BI je možné připojit datové sady pocházející buď ze souborových bází, nebo přímým připojením k některé z databází.
  Pro připojení k souborovým datům již není třeba žádné rozšiřující licence a tudíž služba Power BI je zcela zdarma. Pro připojení k databázovému zdroji dat je nutná rozšiřující licence Power BI PRO, která je již zpoplatněna.

 

 

 

 

K jakým datovým zdrojům se budete moci připojit?
Datové zdroje jsou základními oblastmi, nad kterými je možné začít stavět sestavy a panely. Datový zdroj může představovat např. jediný datový list Excelu, ale rovněž více databázových tabulek, které v sobě nesou informace jak o počitatelných (agregovatelných) ukazatelích, tak o různých číselníkových hodnotách. V případě, že se jedná o více tabulek v relační databázi (např. Azure SQL database), je nutné vytvořit  datový model, to znamená propojit tabulky přes tzv. klíče. Jestliže použijete jako datový zdroj SQL Server Analysis Services, tato analytická databáze již daný datový model obsahuje.datzdroje
jak vytvořitJak vytvořit datový model?
Pro vytvoření datového modelu připravil Microsoft nástroj, který je zcela zdarma.
Jedná se o Power BI Desktop.
Tento nástroj umožňuje jednoduchým a intuitivním způsobem připojení k požadovanému datovému zdroji, výběru tabulek, které nesou požadované informace a jejich logické propojení, čímž se vytvoří datový model. Navíc Power BI Desktop obsahuje naprosto stejné prostředky, včetně vizualizací, jako Power BI služba.  Je tak možné vytvořit požadované sestavy a pohledy v tomto „desktopovém prostředí“ a do služby Power BI pak importovat jak datový model, tak připravené sestavy.

Jak importovat datový model a sestavy z Power BI Desktop do Power BI?

Po připojení na datový zdroj, vytvoření datového modelu a požadované sestavy v Power BI Desktopu je dalším krokem publikování do služby Power BI: import3

Po přihlášení k Power BI se datový model i sestava vypublikuje do služby Power BI, kde je s ní nyní možné pracovat shodně, jako by vznikla přímo ve službě Power BI, čili je možné sestavu nebo její pohledy „navěšovat“ na daný panel, případně sdílet.

Power BI je tedy promyšlené řešení pro jednoduché a efektivní vytváření živých panelů na Microsoft cloudové platformě označované jako Windows Azure.