English Čeština

BI nové generace

BI nové generace

Mobilní zařízení, sociální sítě, objemná data, cloudové technologie. Všechny tyto trendy mají vliv na to, jak společnosti jednají se zákazníky, partnery a zaměstnanci, aby zvýšily svou konkurenceschopnost.

AMBICA reaguje na tyto nové trendy BI řešeními nové generace, které podporují výrazné posílení akceschopnosti a ekonomiky společnosti a zvýšení spokojenosti uživatelů.

Mobilní BI

mobileRozvoj nových typů mobilních zařízení a všudypřítomného připojení změnil způsob, jakým lidé využívají technologii ve všech aspektech svých životů. Změnilo se také technologické prostředí, které lidé očekávají od firem – ať už jako zaměstnanci (nebo obecněji na úrovni profesionální interakce), nebo jako zákazníci. Z hlediska podnikání mobilní zařízení uživatelům umožňují udržovat podnikání v chodu odkudkoli. Z hlediska zákazníka současní spotřebitelé chtějí (a v mnoha případech očekávají), že budou se společnostmi moci komunikovat prostřednictvím propracovaného mobilního prostředí. Z obou těchto hledisek je patrné, že mobilní zařízení se stávají základním prvkem odlišení od konkurence. Jak vaše společnost udrží krok?

Přijetí mobilních řešení vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a snížit čas nutný k dodání koncové hodnoty. Rodící se trend a technologie umožní zvažování příležitostí mimo prostory kanceláře, hlubší zapojení zákazníků a získání konkurenční výhody.

Společnost AMBICA vám může pomoci využít výhod nejnovějších technologií, které umožňují přístup k BI řešením a aplikacím v reálném čase, a tím zvyšují vaši akceschopnost odkudkoliv.

Social BI a Big Data

shutterstock_147019409Kombinace sociálních sítí jako životního stylu a nezadržitelně rostoucí počet zařízení, pomocí kterých se lidé připojují a komunikují, dala vzniknout generaci nevyužitých zdrojů dat. Tato data představují významný potenciál, který společnostem může pomoci efektivněji konkurovat a prosperovat. Nekonečný objem, rychlost a pestrost těchto dat na druhé straně představuje závažnou výzvu pro společnosti, které nejsou vybaveny k jejich důkladné analýze a využití obchodní hodnoty. Je důležité, aby společnosti, které začínají do hloubky analyzovat potenciál velkých dat, zvolily řešení, které kromě velkých dat bude brát v potaz také analytické funkce business intelligence.

Nejvyšší prioritou obchodní analýzy je usnadnit porozumění datům. AMBICA poskytuje nástroje a řešení, které pomohou snížit komplexitu, s níž se mohou obchodní manažeři setkávat, pokoušejí-li se porozumět datům sami. Důležitým faktorem je synchronizace, která zajišťuje, že jsou data k dispozici v pravý čas a ve správném formátu v momentě rozhodování.

Se správnými nástroji obchodní analýzy budou vaši zaměstnanci schopni:

  • najít skrytý potenciál ve zdrojích dat vaší společnosti, které dříve opomíjeli,
  • lépe porozumět trendům a jejich propojením s vlastními interními daty,
  • rozpoznat vzorce, na základě kterých bude vytvořena prognóza budoucích obchodních příležitostí a bude tak možné předvídat potřeby zákazníků.

Cloud

cloudSpolečnost Microsoft považuje cloudové služby za cestu, která vede k výraznému posílení konkurenceschopnosti, ekonomiky společnosti a zvyšuje spokojenost uživatelů – a to jak ve společnosti, tak při její interakci s vnějším světem. Cloud je bezesporu zajímavá příležitost, jak předefinovat roli IT a dalších podnikových funkcí v oblasti implementace strategie obchodní činnosti.

Hodnota cloudu ve vztahu k mobilním, sociálním a datovým trendům spočívá v tom, že vytváří prostředí, které umožňuje zaměstnancům i partnerům dosáhnout větší produktivity. Cloud tyto výhody nabízí bez ohledu na umístění zařízení – zvyšuje tak adaptaci uživatelů a jejich produktivitu při nižších nákladech. Cloudové technologie společnosti Microsoft se zaměřují na koncové uživatele a usnadňují práci.

Společnost AMBICA navrhuje a dodává BI řešení i pro cloudové prostředí společnosti Microsoft. Základem těchto řešení jsou platformy Windows Azure  a SQL Azure.