English Čeština

Monthly Archives: Září 2015

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců pokračovala dalším kurzem pro celý technický tým pracovníků společnosti. Pracovníci týmu BI i týmu aplikačního vývoje prohloubili své znalosti v oblasti pokročilých technik návrhu databázových indexů a strategie jejich použití, dále v oblasti pokročilých metod ladění databázových dotazů a také v oblasti práce s exekučními plány SQL Serveru 2014. Kurz uspořádala AMBICA ve svém školícím

Každoroční upgrade systému SRR  (2015/2016) obsahoval kromě menších úprav dvě nové významné funkce. Pro podporu metodického rozvoje rozhodčích je v SRR k dispozici Videobanka. Její hlavní funkcionalitou je udržování knihovny videoklipů s pokročilým filtrováním a fulltextovým vyhledáváním. Nově byla zařazena a využívána funkce Evidence stížností (pravidlových podnětů) týmu na rozhodčí.