English Čeština

Ambica Customer Analytics

Zajímá vás jejich hodnota, loajalita, nákupní preference, tržní potenciál? Potřebujete pro marketingovou kampaň najít cílovou skupinu zákazníků dle jejich nákupního chování na základě netriviálních kritérií?
Ambica Customer Analytics je přednastavené Business Intelligence řešení s desítkami zabudovaných „chytrých“ metrik a analytických modelů, které jsou odvozeny ze základních nákupních dat. Těmito odvozenými informacemi jsou automaticky obohaceny a pravidelně aktualizovány zákaznické profily. Rozšířená sada metrik pak umožňuje například pokročilé zákaznické segmentace, prediktivní analýzy nebo definování cílových skupin pro marketingové kampaně. Informace jsou uživatelům zpřístupněny prostřednictvím sady dashboardů a analýz. Součástí řešení jsou také některé specifické funkcionality, například podpora definice analytických zákaznických skupin, jejich integrace do OLAP kostky nebo rozhraní pro využití analytických skupin v jiných systémech
 • Základní nákupní model (nákupní historie zákazníka)
 • Dynamický churn a retention model (příchody, ztráty, … zákazníků)
 • RFM model (dle aktuálnosti, frekvence a hodnoty nákupu)
 • Preferenční analýzy s využitím parametrizace RFM modelu
 • Lokalizační analýzy
 • Dynamické produktové analýzy nákupního koše a negativní filtrování
 • Aparát pro definování a sledování analytických zákaznických skupin
 • Profil zákazníka
 • Vstupní rozhraní je připraveno na import dat z vašich obchodních systémů. Zahrnuje základní číselníky a tabulku prodejních transakcí. Rozhraní je možné jednoduše rozšiřovat o další atributy.
  SQL Server Analysis Services Tabular Model nabízí extrémní výkon pro analytické aplikace. Díky tomu, obdrží uživatel i na velice sofistikované dotazy v rámci analytických modelů, odpovědi v řádu několika málo sekund.
  Ambica Customer Analytics není jen technologie, je to strategický business nástroj pro podporu a řízení marketingových a obchodních procesů.
  Díky využití předem vytvořeného obsahu je minimalizována potřeba časově náročného a nákladného vývoje řešení. Rychlá a jednoduchá implementace s předvídatelnými náklady zaručuje rychlou návratnost investice.
  Další informace naleznete v produktovém listu Ambica Customer Analytics.