English Čeština

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice – Rozšíření P4S

Rozšíření stávajícího plánovacího systému Plan4S o workflow podporu plánovacího procesu.

plán_smallNástroj workflow umožňuje vytvořit konzistentní strukturu plánovacích kroků v definovaném pořadí. Praxe ukázala, že řada kroků se během plánování opakuje, zvláště pokud dochází k úpravám plánů, na jejichž hodnotách závisí další hodnoty. Aktuálně bylo nutné evidovat mimo systém sled kroků, které je potřeba provádět při nějaké změně. Samotné provádění těchto kroků bylo časově náročné.

Automatizované workflow umožní provádět některé stávající akce v definovaném pořadí a automaticky. Rovněž jím bude možnost řídit provádění akcí v rámci nových funkcionalit (alokace).

Nyní lze pomocí parametrizace jednotlivých kroků celý plánovací procesu efektivněji zautomatizovat a začlenit i poměrně komplikované vazby a závislosti, u kterých bylo nutné zachovat i pořadí, v jakém se měly realizovat.