English Čeština

PowerPivot

PowerPivot: Výkonná analýza dat a datové modelování v aplikaci Excel

PowerPivot je doplněk pro aplikaci Excel 2013 ze sady Office Professional Plus, který poskytuje výkonné funkce na analýzu dat a vytváření pokročilých datových modelů. Doplněk PowerPivot umožňuje uživatelům aplikace Excel zpracování velkých objemů dat z různých zdrojů, rychle analyzovat informace a snadno sdílet získané poznatky.

V aplikaci Excel i doplňku PowerPivot lze vytvořit datový model, což je sada tabulek s relacemi. Datový model zobrazený v sešitu v aplikaci Excel je shodný s datovým modelem, který se nachází v okně PowerPivot. Všechna data importovaná do aplikace Excel jsou k dispozici v doplňku PowerPivot a naopak.

Volba mezi doplňkem PowerPivot a aplikací Excel

Základní rozdíl mezi oběma nástroji spočívá v tom, že v okně PowerPivot lze vytvořit mnohem složitější datový model. Porovnejme některé úlohy.

ÚLOHA V APLIKACI EXCEL V DOPLŇKU POWERPIVOT
Import dat z různých zdrojů, jako jsou například velké podnikové databáze, veřejné datové kanály nebo tabulkové a textové soubory v počítači Import všech dat ze zdroje dat Filtrování dat a přejmenování sloupců a tabulek při importu
Vytvoření tabulek Tabulky mohou být na jakémkoli listu v sešitu. Sešity mohou mít více než jen jednu tabulku. Tabulky jsou uspořádány do jednotlivých stránek s kartami v okně doplňku PowerPivot.
Úpravy dat v tabulce Lze upravit hodnoty v jednotlivých buňkách tabulky. Nelze upravit jednotlivé buňky.
Vytvoření relací mezi tabulkami V dialogovém okně Relace. V zobrazení diagramu nebo v dialogovém okně Vytvořit relace.
Vytvoření výpočtů Pomocí vzorců aplikace Excel Lze vytvářet složité vzorce pomocí jazyka DAX (Data Analysis Expressions).
Vytvoření hierarchií Lze definovat hierarchie použitelné na libovolném místě sešitu včetně nástroje Power View.
Vytvoření klíčových ukazatelů výkonu (KPI) Lze vytvářet klíčové ukazatele výkonu (KPI), které lze použít v kontingenčních tabulkách a sestavách Power View.
Vytvoření perspektiv Vytvořením perspektiv lze omezit počet sloupců a tabulek, které se zobrazují koncovým uživatelům sešitu.
Vytvoření kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů Vytvoření sestav kontingenčních tabulek v Excelu.Vytvoření kontingenčního grafu V okně PowerPivot klikněte na tlačítkoKontingenční tabulka. Přečtěte si další informace o vytváření sestav kontingenční tabulky a kontingenčního grafu z PowerPivotu.
Rozšíření modelu pro nástroj Power View Vytvoření základního datového modelu Lze používat rozšíření, jako je například identifikace výchozích polí, obrázků a jedinečných hodnot.
Použití jazyka Visual Basic for Applications (VBA) Jazyk VBA lze použít v aplikaci Excel. Nepoužívejte jazyk VBA v okně PowerPivot.
Data skupiny Seskupení v kontingenční tabulce v aplikaci Excel V počítaných sloupcích a polích použijte jazyk DAX.

Způsob uložení dat

Data, na kterých pracujete v okně aplikace Excel a doplňku PowerPivot, jsou uložena v analytické databázi uvnitř sešitu aplikace Excel a výkonný místní modul načítá, zpracovává dotazy a aktualizuje data v této databázi. Vzhledem k tomu, že se data nacházejí v sešitu aplikace Excel, jsou okamžitě k dispozici pro kontingenční tabulky, kontingenční grafy, nástroj Power View a další funkce aplikace Excel používané k agregaci a interakci s daty. Veškerou prezentaci a interaktivitu dat zajišťuje aplikace Excel 2013. Data a objekty prezentace aplikace Excel jsou uloženy v rámci stejného souboru sešitu. Doplněk PowerPivot podporuje soubory s velikostí do 2 GB a umožňuje práci s daty do velikosti 4 GB.

Uložení do služby SharePoint

Sešity upravené doplňkem PowerPivot můžete sdílet s ostatními uživateli stejnými způsoby jako kterékoli jiné soubory. Další výhody získáte, když sešit publikujete v prostředí serveru SharePoint, kde je povolena služba Excel Services. Služba Excel Services na serveru SharePoint zpracovává a vykresluje data v okně prohlížeče, kde je mohou analyzovat i další uživatelé.

Přidáním doplňku PowerPivot pro službu SharePoint 2013 do služby SharePoint 2013 získáte další podporu pro spolupráci a správu dokumentů, včetně galerie PowerPivot, řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot v Centrální správě, plánované aktualizace dat a možnost používat publikované sešity jako externí zdroje dat z jejich umístění ve službě SharePoint.

Více informací naleznete na následujicích webových stránkách.