English Čeština

Mobilní Business Intelligence

Mobile BI

Mobilní Business Intelligence (dále jen mobilní BI), někdy též zmiňované jako Mobile Intelligence, představuje možnost pracovat s daty a analýzami jak pracovníkům v daných organizacích, tak dále i zákazníkům, a to skrze mobilní zařízení.

Přístup k datům organizace pro mobilní BI je zprostředkován přes webové rozhraní od Microsoft SharePoint Server 2010, 2013. Uživatelé jsou schopni v tomto prostředí procházet existující reporty, dashbordy, záznamy a analytické aplikace. Vzhledem k výborné optimalizaci webových rozhraní se lze k datům dostat i přes systémy, jako jsou iOS, Android a Windows.

Celý proces vývoje mobilního BI ve společnosti AMBICA s.r.o. lze zachytit ve třech krocích:

1. Přístup z mobilního zařízení přes SharePoint

mobile sharepointV první fázi se jedná o zpřístupnění mobilního BI na zařízeních jako takových, a to skrze webové rozhraní SharePoint Server 2010 a 2013. Mezi přednosti tohoto přístupu patří:

 • Flexibilní a rychlý přístup k datům a analýzám odkudkoliv a kdykoliv.
 • Kompatibilita se všemi předními mobilními operačními systémy (iOS, Android, Windows) skrze webové rozhraní SharePoint Server 2010 a 2013.
 • Nízké náklady vzhledem k snadnému přístupu.
 • Rychlá implementace.
 • Jednoduché testování a vývoj zobrazení skrze všechny platformy a webová rozhraní.
 • Možnost využívat napříč všemi úrovněmi podniku, od vedení až po řadové pracovníky.

2. Mobilní verze s lepší ovládací podporou

mobile browserRozšíření pro předchozí přístup, pro který je charakteristické náhled na data pouze skrze webové rozhraní prohlížeče jde nyní o propracovanější možnost, ve které je k dispozici zoptimalizované BI řešení webového rozhraní na mobilních zařízeních. Mezi přednosti patří:

 • Přehlednější prostředí.
 • Rozevírací menu s novými praktickými prvky.
 • Kompatibilita se všemi předními mobilními operačními systémy (iOS, Andorid, Windows) skrze webové rozhraní SharePoint Server 2010 a 2013.
 • Nízké náklady vzhledem k snadnému přístupu.
 • Flexibilní a rychlý přístup k datům a analýzám odkudkoliv a kdykoliv.

3. Aplikace pro mobilní BI

mobile dashboard

Jádro samotného mobilního BI je především v navržení aplikace na přání klienta tak, aby bylo možné ji co nejefektivněji užívat od úrovně vedení až po úroveň nižšího managementu a personálu. Výstupem by měly být přehledné reporty a analýzy, které si pak lze ihned otevřít přímo z mobilního telefonu, tabletu apod. Ohledně návrhu aplikace na mobilní zařízení jsme prozatím ve fázi vývoje. Mezi přednosti aplikace na mobilních zařízeních patří:

 • Aplikace nabízí velice praktické, přehledné a graficky zajímavé prostředí.
 • Ovládání samotné aplikace je co nejvíce intuitivní a jednoduché. Lze využívat ,,multi-touch gestures“.
 • Využití všech možných grafických schémat.
 • Možnost úprav a tvorby nových analýz.
 • Veškeré Vaše poznatky se dají sdílet emailem, screenshotem a nebo exportovat.
 • Připojení k serveru je zprostředkováno přes VPN, SQL Azure Reporting Services a nebo Windows Authentication.
 • Ve vývoji jsme samozřejmě zaměřeni i na implementaci do všech předních operačních systémů (iOS, Android, Windows).
 • Data nejsou umístěna nebo zkopírována na mobilním zařízení, ale zůstávají stále jen na serveru.
 • V případě ztráty zařízení lze zablokovat Váš uživatelský účet přímo na serveru, takže se nemusíte bát zneužití informací skrze zařízení v případě ztráty.