Naše produkty Vám zprostředkují obchodně užitečné informace, které spolu se správně vybranou technologií jsou jistou cestou k úspěšnému byznysu. V následujících demo ukázkách uvádíme přehled našich produktů, řešení a technologií.

Vyzkoušejte si

zavřít ukázku
Interaktivní dashboard pro sales a marketing
Vyzkoušejte si aplikaci, ketrá zobrazuje závislost příjmů a příležitostí z různých úhlů pohledu. Nastavitelnými parametry jsou:
 • společnost
 • produkt
 • příjem
Legenda

Oblast pro výběr kritérií - část, ve které si lze vybrat z různých atributů.
Skládaný sloupcový graf - grafy jsou znázorněním vztahů jednotlivých položek k celku s porovnáním podílu každé z hodnot na celkové hodnotě v různých kategoriích.
100% skládaný pruhový graf - grafy porovnávají procentuální podíl jednotlivých hodnot na celkové hodnotě v různých kategoriích.
Bublinový graf - graf znázorňuje data uspořádaná v listu do sloupců takovým způsobem, že v prvním sloupci jsou uvedeny hodnoty x a v sousedních sloupcích jsou uvedeny hodnoty y a velikosti bublin.

V následujicích online aplikacích si můžete vyzkoušet jak v praxi fungují naše řešení. Máte možnost si otestovat jednotlivá řešení a ovlivňovat výstupní informace, které budou podkladem pro Vaše manažerské rozhodování.
Další ukázky Další aplikaceGold Business Intelligence Competency
technická kompetence

Microsoft Awards 2011
technická kompetence

Vysoká škola ekonomická v Praze
vzdělání

Vyšší odborná škola informačních služeb
vzdělání

V našem vývojovém a konzultačním týmu pracují specialisté, kteří mají mnohaleté hluboké praktické zkušenosti s analýzou, návrhem a vývojem BI/DW řešení a aplikací. Díky tomu jsme schopni navrhovat optimální architektury a doručovat moderní, výkonná, otevřená a uživatelsky přívětivá řešení.
Naši zákazníci oceňují nejen technické kompetence našich konzultantů, ale i znalost business problematiky, která nám umožňuje doručovat řešení v maximální míře podporující podnikání našich zákazníků. Know-how, které jim AMBICA může nabídnout, se opírá především o praktické zkušenosti, získané na mnoha projektech v průběhu posledních deseti let.
Našimi zákazníky jsou úspěšné organizace z různých vertikál podnikání. Od našeho vstupu na trh v roce 2004 jsme pro ně realizovali mnoho obchodně užitečných řešení, která dále podporujeme a rozšiřujeme. I díky tomu nás naši klienti vnímají jako spolehlivého partnera ve světě dat.
 • konica
 • mountfield
 • profi
 • cslh1
 • jednotacb
 • asko
 • coleman
 • denta
 • easit
 • ozp