English Čeština

Business Intelligence & Data Warehousing

Business Intelligence & Data Warehousing

Podnikatelské subjekty jsou dnes konfrontovány se stále komplexnějšími a dynamičtějšími podmínkami, které vyžadují rychlé rozhodování. Rychlost, s jakou jsou podniky schopny porozumět aktuálním informacím v kontextu historických dat, přímo ovlivňuje jejich podnikání. Aby si firmy zachovaly konkurenceschopnost, potřebují implementovat modernější technologii, která umožní provádět rychlejší a inteligentnější rozhodnutí.

Business Intelligence jsou systémy poskytující komplexní a relevantní informace potřebné pro rozhodování. Poskytované informace jsou získávány z dat generovaných nejrůznějšími provozními a informačními systémy.

Mezi řešení Business Intelligence & Data Warehousing patří:

Organizace mohou pomocí Business Intelligence systémů integrovat a zpracovávat data ze všech možných datových zdrojů, ať už se jedná o databáze provozních aplikací, strukturovaná i nestrukturovaná textová data, Excel tabulky, apod. Tyto systémy tedy poskytují relevantní a okamžité informace o fungování firmy, předdefinované reporty, možnost získávat rychle a pohodlně ad‑hoc reporty a v neposlední řadě i umožňují publikovat informace pro strategické, ale i operativní rozhodování do nejrůznějších intranetových či extranetových scorecard a dashbordů. Pokročilejší datamining aplikace pak umožní vyhledávat v datech souvztažností, vedoucí například k úsporám nákladů, efektivnějším marketingovým aktivitám, kvalitnější segmentaci vlastních zákazníků apod.

Většina řešení Business intelligence pracuje na platformách Microsoft. Ty mají výhody v podobě známého prostředí pro naprostou většinu uživatelů a jsou schopny pracovat i s velkým množstvím dat. Ne všechny společnosti však potřebují takto složitá řešení, či si ho nemohou dovolit z důvodu vysokých nákladů na pořízení komerčního softwaru a proto společnost Ambica nabízí také řešení Open BI založené na opensource technologiích. Tímto krokem se snižují náklady na pořízení řešení. Není to však na úkor kvality řešení, i zde jsou použity jen ty nejlepší komponenty zajišťující rychlý a bezproblémový produkt.