English Čeština

AMBICA v kostce

AMBICA v kostce

AMBICA s.r.o. je česká konzultační společnost,která dodává softwarová řešení a služby se specializací na Business Intelligence.

AMBICA se specializuje na Information Management. Kompetence společnosti AMBICA a její hluboké zkušenosti v oblasti Data Warehousingu jsou cíleně rozšiřovány o další softwarová řešení na poli konsolidace dat a řízení datové kvality, data miningu, analytických CRM systémů i systémů podpory řízení organizace a také aplikačního vývoje webových i desktopových aplikací.

AMBICA operuje na pomezí dvou světů – businessu a informačních technologií. Řešení dodávaná společností AMBICA nejenom fungují, ale jsou především obchodně užitečná.

Od integrace a konsolidace zákaznických databází i strukturovaných a nestrukturovaných informací z okolí organizace, přes vývoj datových skladů, reportingových, analytických a performance management systémů až po implementaci komplexních analytických CRM řešení nebo inteligentních aplikací, vždy usilujeme o maximální zhodnocení investic a dosažení konkrétního obchodního přínosu pro zákazníka.

Naši zákazníci oceňují nejen technické kompetence našich konzultantů, ale i znalost business problematiky, která nám umožňuje doručovat řešení v maximální míře podporující podnikání našich zákazníků. Know-how, které jim AMBICA může nabídnout, se opírá především o praktické zkušenosti, získané na mnoha projektech v průběhu posledních deseti let.

AMBICA již dodala mnoho inovativních řešení úspěšným obchodním, servisním a výrobním organizacím. Dnes AMBICA rozvíjí řadu aktivit i v segmentu pojišťovnictví, ve finančních institucích a společnostech poskytujících telekomunikační služby.

I díky tomu AMBICA disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi a dokáže porozumět aktuálním výzvám, jak zajistit těmto společnostem konkurenční výhodu. Řešení navrhuje tak, aby dokázala podpořit klíčové obchodní procesy specifické pro tyto obory podnikání.

AMBICA se specializuje na nástroje a technologie platformy Microsoft, které umožňují budovat velmi moderní, výkonná, otevřená a uživatelsky přívětivá řešení.

AMBICA podporuje své činnosti ověřenými metodikami, které jsou předpokladem úspěšné realizace řešení. Kromě projektových, odvozených od mezinárodních projektových standardů, pracuje AMBICA s řadou vlastních ověřených postupů, od analýzy business požadavků, přes návrh a vývoj řešení až po testovací strategie a provozní podporu.