English Čeština

MS SharePoint 2013

Přehled SharePointu 2013

Microsoft Office SharePoint Server je součástí platformy Microsoft Business Intelligence. Pomocí něj mohou pracovníci snadno přistupovat k nepostradatelným obchodním informacím, analyzovat a prohlížet data a publikovat sestavy, což jim umožňuje přijímat kvalitnější rozhodnutí.

Microsoft SharePoint Server 2013

Microsoft Office SharePoint Server je integrovaná sada serverových funkcí, které pomáhají zvyšovat efekty řízení a fungování organizace.
Funkce SharePoint Server 2013 se zaměřují na šest oblastí:

Spolupráce

Umožňuje týmům účinně spolupracovat, podílet se na vytváření a publikování dokumentů, udržovat seznamy úkolů, implementovat pracovní postupy a sdílet informace s využitím wikiwebů a blogů.

Správa podnikového obsahu

Umožňuje vytvářet a spravovat dokumenty, záznamy a webový obsah s využitím pracovních postupů a správy přístupových práv k informacím.

Podnikové vyhledávání

Rychlé a snadné vyhledávání lidí, znalostí a obsahu v obchodních aplikacích.

Portály

Je možné vytvářet portály Osobní web pro sdílení informací a úpravu uživatelského rozhraní a obsahu podnikového webu na základě profilu uživatele.

Obchodní procesy a formuláře

Je možné navrhovat podnikové formuláře, ke kterým lze přistupovat přímo z prohlížeče a integrovat je s databázemi a dalšími obchodními aplikacemi.

Business Intelligence

Pro oblast Business Intelligence poskytuje Sharepoint Server infrastrukturu, díky které pracovníci odpovědní za přijímání rozhodnutí mohou kdykoli a odkudkoli snadno přistupovat k informacím. Lidé mohou získat aktuální informace tam, kde pracují, spolupracují nebo přijímají rozhodnutí, ať je to na stolním počítači nebo prostřednictvím webu.

Business Intelligence

SharePoint Server 2013 může jako klíčová součást platformy business intelligence společnosti Microsoft rozšířit funkce business intelligence na všechny uživatele v organizaci, takže každý získá přístup ke vhodným datům pro správná rozhodnutí.
Organizace ukládají data v různých formátech, jako jsou databáze, e-mailové zprávy nebo soubory tabulek. SharePoint Server 2013 umožňuje extrahovat data z rozdílných zdrojů a prezentovat je způsoby usnadňujícími analýzu a rozhodování.

logoSlužby Excel Services umožňují pracovníkům zodpovědným za rozhodování publikovat, sdílet a spravovat sešity aplikace Excel na webu služby SharePoint. Ostatní uživatelé v organizaci mohou pak během své analýzy dat měnit hodnoty buněk, vzorce a formátování z prohlížeče.

Služby PerformancePoint Services zvyšují srozumitelnost hlavních podnikových cílů a metrik a zajišťují hlubší analýzu a přehled. Uživatelé organizace mohou vytvářet a používat interaktivní řídicí panely s přehledy výkonnostních metrik, sestavami a filtry pro hledání trendů. Zároveň je možné na weby služby SharePoint přidávat grafy s širokou škálou možností. Je možné připojovat grafy k datům z různých zdrojů, jako jsou seznamy služby SharePoint, externí seznamy dat, služba Připojení obchodních dat, služby Excel Services nebo jiné webové části.

Typy sestav PerformancePoint

Služby PerformancePoint na serveru Microsoft SharePoint Server 2013 umožňují autorům a uživatelům řídicích panelů snadno zobrazovat a používat různé typy sestav, včetně analytických grafů a tabulek, sestav služeb Excel Services, map strategií a mnoha dalších.

SPS2

Analytické grafy a tabulky

Analytické grafy a tabulky slouží k vysoce interaktivnímu zobrazení informací. Tyto sestavy umožňují uživatelům řídicího panelu rychle a snadno zkoumat složitá data bez nutnosti sestavovat dotazy, například:

  • Přecházet k nižším a vyšším úrovním podrobností.
  • Řadit položky vzestupně a sestupně, odfiltrovat prázdné řádky nebo sloupce, izolovat položku nebo ji odebrat ze zobrazení, zobrazit první nebo poslední členy ve skupině, použít filtry hodnot.
  • Organizovat tabulku nebo ji změnit na analytický graf.
  • Používat další akce, které jsou definované v datové krychli služby Analysis Services.

Analytické grafy a tabulky využívají data uložená ve službě SQL Server Analysis Services.

SPS3

Sestavy služby Excel Services

Sestavy služby Excel Services slouží k zobrazení tabulek aplikace Excel nebo položek v sešitu aplikace Excel, jako jsou sestavy kontingenčních tabulek či grafů nebo oddíl v sešitu. V těchto sestavách lze použít data uložená ve službě Analysis Services, v seznamu služby SharePoint, v tabulce serveru SQL Server, v sešitu aplikace Excel nebo ve službách Excel Services.

Sestavy služby Excel Services jsou obvykle vysoce interaktivní. Kliknutím myší můžete zobrazit nižší úrovně podrobností. Tyto sestavy lze exportovat do aplikace PowerPoint nebo Excel a používat v nich filtry.

Sestavy služby SQL Server Reporting Services

Tyto sestavy ve formě tabulky nebo grafu mohou zahrnovat vlastní filtry (parametry) a jsou obvykle interaktivní. V závislosti na konfiguraci sestav mohou uživatelé řídicího panelu data zkoumat klikáním myší, řazením dat a procházením stránek.
Kromě toho mohou uživatelé např. exportovat data jako obrazové soubory, soubory Adobe PDF, webové soubory nebo v jiných formátech rozpoznávaných aplikacemi společnosti Microsoft.

Sestavy Power View na SharePointu

Power View v Excelu 2013 i na SharePoint Serveru umožňuje interaktivní zkoumání dat a vytváření vizualizací a prezentací bez ohledu na úroveň dovednosti. Seskupte svá data do tabulek, matic, map a různých druhů grafů a vytvořte tak interaktivní zobrazení, které datům vdechne život. Interaktivní sestavy Power View na Sharepointu umožňují analyzovat a prezentovat data z multidimenzionálních i tabulárních modelů nasazených na instance služby SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS). Tyto sestavy jsou uloženy v Galerii PowerPivot na Sharepointu.

Sestavy webové stránky

Sestavy webové stránky představují plně funkční interní nebo externí weby, které se zobrazují ve webových částech služby SharePoint vedle dalších položek řídicího panelu. Tyto sestavy jsou užitečné pro zobrazení veřejně dostupných informací společně s jinými interními sestavami v jediném řídicím panelu.

SPS4

Přehledy výkonnostních metrik

Přehledy výkonnostních metrik představují druh sestavy, která na základě porovnání skutečných výsledků s cílovými hodnotami znázorňuje výkony prostřednictvím grafických ikon nazývaných indikátory.

Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint mohou využívat data uložená ve službě SQL Server  Analysis Services, v seznamu služby SharePoint, v souboru  služeb Excel Services, v tabulce serveru SQL Server nebo v seznamu hodnot vytvořeném autorem přehledu. Kromě toho tyto přehledy slouží jako zdroje dat pro další dva druhy sestav: mapy strategií a sestavy podrobností klíčových ukazatelů výkonu.

visio

Mapa strategie

Mapy strategií jsou diagramy aplikace Microsoft Visio, které jsou propojeny s přehledy výkonnostních metrik s cílem okamžitě zobrazovat různá měřítka výkonu v určité organizaci. Mapa strategie využívá v diagramu aplikace Visio obrazce indikující vztahy mezi cíli. Obrazce jsou propojeny s klíčovými ukazateli výkonu, které se nacházejí v přehledu výkonnostních metrik PerformancePoint, a s barvami sloužícími ke znázornění, jak se na základě zmíněných ukazatelů daří jednotlivé cíle plnit.

Mapy strategií mají kořeny v konceptu Balanced Scorecard, který definuje výkon organizace z hlediska financí, zákazníků, procesů a lidských zdrojů.

Sestavy podrobností klíčových ukazatelů výkonu

Sestavy podrobností klíčových ukazatelů výkonu se používají ve spojení s přehledy výkonnostních metrik v řídicím panelu. Tyto sestavy slouží k zobrazení dalších informací pro klíčové ukazatele výkonu a další položky v přehledu. Po kliknutí na buňku v přehledu se podrobnosti klíčových ukazatelů výkonu aktualizují tak, aby se zobrazily informace, jako jsou způsoby výpočtu a řazení do pásem používané pro jednotlivé ukazatele.
Sestava podrobností klíčových ukazatelů výkonu musí být propojena s přehledem výkonnostních metrik v řídicím panelu.
To znamená, že se tato sestava v řídicím panelu nepoužívá bez doprovodného přehledu na stejné stránce řídicího panelu. Sestavy podrobností klíčových ukazatelů výkonu jsou užitečné pro pochopení, jak se měří výkony a jaké druhy indikátorů se používají v přehledu výkonnostních metrik.

SPS5

Interaktivní řídící panely (dashboards)

Pomocí integrovaných webových částí lze vytvářet interaktivní řídicí panely, které shromažďují obchodní údaje z nejrůznějších zdrojů a zobrazují je ve formě sestav PerformancePoint různých typů dle potřeb uživatelů.