English Čeština

Podpora řízení organizace

Podpora řízení organizace

Mnoho firem se potýká s reálným propojením strategií s operativními činnostmi tak, aby strategie byla implementována do všech podnikových oblastí a bylo možné měřit dosažení strategických cílů. Jedním z důvodů je, že základnou operativních plánů jsou většinou pouze finanční ukazatele, které nemohou dostatečně charakterizovat celý podnik. Proto je nezbytné sledovat a vzájemně vyvážit všechny ukazatele, kromě finančních také ukazatele zaměřené na zákazníky, firemní procesy a zaměstnance.

AMBICA implementuje systémy pro podporu řízení organizací, které vycházejí zjednodušeně z předpokladu, že řídit můžeme jen to, co dokážeme změřit. Proto součástí takových řešení je vždy nějaká forma systému pro měření výkonu (Performance Management Systém), ať už se jedná o výkonnost jednotlivých organizačních jednotek, procesů nebo celého podniku. Systémy implementované společností AMBICA jsou převážně založeny na metodě BSC.

Soubor nástrojů, které BSC poskytuje, měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv:

  • finanční,
  • zákaznické,
  • interních podnikových procesů,
  • učení se a růstu.

Perspektivy umožňují sledovat nejen finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat hmotná i nehmotná aktiva potřebná ke svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, jak vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti.

Při budování řešení pro řízení výkonnosti je nutné definovat vhodné klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

Avšak KPI není jen číslo. Jeho dalším nepominutelným atributem je takzvaný cíl, tedy plánovaná hodnota, které chce organizace u tohoto ukazatele dosáhnout.

AMBICA implementuje v rámci řešení pro podporu řízení i vlastní systém pro plánování a forecasting finančních, obchodních a provozních ukazatelů (Plan4S) nebo do něj integruje vaše firemní plány připravené v jiném systému.

Systémy řízení výkonnosti i plánovací systémy AMBICA realizuje s využitím platformy Microsoft Business Intelligence.