English Čeština

Integrace dat

Integrace dat

Podnikatelské subjekty jsou dnes konfrontovány se stále komplexnějšími a dynamičtějšími podmínkami, které vyžadují rychlé rozhodování. Rychlost, s jakou jsou podniky schopny porozumět aktuálním informacím v kontextu historických dat, přímo ovlivňuje jejich podnikání. Aby si firmy zachovaly konkurenceschopnost, potřebují implementovat modernější technologii, která umožní provádět rychlejší a inteligentnější rozhodnutí. V praktické rovině se touto problematikou zabývají různé přístupy:

  • Datové sklady (DW).
  • Datová integrace (DI).
  • Master data management (MDM).
  • Podniková aplikační integrace (EAI).

Pro výše zmíněné přístupy je charakteristické, že zajišťují vzájemné automatizované předávání a sdílení dat mezi všemi částmi podnikových systémů.

Důležitá je rovněž i kvalita oněch dat, tzn., jak kvalitně jsou data do systému zadávána a jak moc jsou využívána ku prospěchu organizace. Rovněž je důležitá konzistence dat, která je někdy kvůli původu z různých informačních systémů necelistvá.

Datový sklad

Data Warehouse (datový sklad) je nezbytný technologický základ mnoha řešení pro posílení konkurenceschopnosti a ziskovosti firem. Úkolem je přeměnit velké objemy dat, které jsou k dispozici, na informace obchodně využitelné managementem pro chytrá rozhodnutí. Aplikacemi nad datovým skladem může být například CRM, reportingový systém, manažerský informační systém, analytické, případně jiné systémy.data

K čemu je datový sklad?

Příklad: Jsem manažerem obchodní společnosti a chci zjistit, které akce (slevy na zboží) se firmě vyplatí a na kterých prodělává. Podle toho pak mohu optimalizovat skladbu akcí v průběhu času, tak abych dosáhl maximálního zisku. Nemohu se rozhodnout pouze intuitivně. Potřebuji z dat, která putují různými firemními systémy, získat relevantní informaci. Potřebuji se na data podívat hned, z různých pohledů, bez detailní znalosti technologií a bez asistence programátorů a potřebuji mít jistotu, že informace jsou správné. A takovou aplikaci není možné vytvořit bez datového skladu. 

Jak funguje datový sklad

Zjednodušeně řečeno, datový sklad integruje data z různých firemních systémů a ukládá je na jedno místo. V datovém skladu se navíc data očišťují od chyb, ukládá se i historie dat, data se ukládají ve strukturách vhodných pro analýzy. K takto uspořádaným datům pak může uživatel přistupovat úplně jinak než k datům v provozních systémech: dívat se na ně v různých řezech nebo dělat sofistikované analýzy, které odhalí nové netušené souvislosti a trendy, které by se jinak ztratily v záplavě agregovaných dat.

Business Intelligence

Datový sklad nemůže fungovat sám o sobě. Jeho hodnota roste s aplikacemi Business Intelligence vytvářenými nad daty v datovém skladu a samozřejmě s tím, jak se tyto aplikace a jimi objevené souvislosti a trendy využijí pro chytrá rozhodnutí.