English Čeština

Validační komponenta

Validační komponenta představuje soubor formulářových polí, u kterých lze určit a ověřovat formální správnost zadaného obsahu. Jednotlivé prvky lze do vlastního formuláře použít a rozmístit podle reálných potřeb. Následující formulář je příkladem obvyklého formuláře pro pořízení zákaznických kontaktních údajů, který je často využíván v elektronických systémech jako jsou e-shopy, rezervační systémy a další.