English Čeština

Praktické ukázky čištění dat

V následujících videích můžete shlédnout praktickou ukázku toho, jak dochází k nápravě dat vstupujících do systému. Tuto část procesu Vám předvedeme v sérii tří videoukázek. První videoukázka se zabývá právě čištěním jmen. Ta mohou do systému vstupovat v množství nesprávných formátů, které jsou napravovány do požadovaného formátu použitelného k dalšímu zpracování právě pomocí číselníku jmen, příjmení a akademických titulů.

 

zavřít ukázku

 

Druhá videoukázka se zabývá čištěním údajů adres. Čištění adresních údajů probíhá pomocí rejstříku adres (RÚIAN). Kromě samotných úprav, jakými jsou například přeskupení údajů do správných polí lze také doplnit podle rejstříku neúplné adresní informace. Tyto kroky velmi napomáhají k použitelnosti adresních údajů při potřebě zastihnout či oslovit daného adresáta.

 

zavřít ukázku

 

Poslední videoukázka pojednává o čištění kontaktních informací podle vzorů kontaktních údajů a adresáře předvoleb operátorů. Kromě doplnění předvoleb lze například také opravit chybně vložené znaky, například pokud dojde k záměně písmene l se znakem 1 či písmena O se znakem 0. Dále se čištění kontaktních informací věnuje nápravě chyb v emailových adresách, kde jsou automaticky opravovány překlepy například v podobě použití znaku čárky místo tečky a podobných překlepů.

 

zavřít ukázku