English Čeština

 

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je elektrická energie a teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty. Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí i v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých průmyslovou činností.
 
Pro podporu podnikových plánovacích procesů vybrala Sokolovská uhelná z nabídky několika dodavatelů řešení založené na produktu Plan4S. Tento plánovací systém z dílny společnosti AMBICA umožňuje řídit napříč organizací celý podnikový plánovací proces od definice struktury plánu, přes vlastní plánování až po vyhodnocování plnění plánu, to vše s podporou zabudovaných i definovatelných algoritmů a užitečných podpůrných funkcionalit.