English Čeština

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

profi Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen v Praze, ale také ve vybraných lokalitách ostatních krajů. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v druhé nejširší síti smluvních špičkových zdravotnických zařízení. Kromě správy zákonného pojištění vytváří fondy pro zlepšení zdravotní péče a prevence ještě z jiných zdrojů, které pak užívá k zajištění doplňkové péče o své klienty.
AMBICA je pro OZP partnerem, který poskytuje služby v oblasti vývoje a implementace BI řešení.
Jsou to školení BI technologií pro IT pracovníky pojišťovny, podpora při vývoji reportingu a analytických aplikací a další poradenství a expertní služby.