English Čeština

Power View v Excelu 2013

Novinky v nástroji Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru

Power View v Excelu 2013 i na SharePoint Serveru umožňuje interaktivní zkoumání dat a vytváření vizualizací a prezentací bez ohledu na úroveň dovednosti. Seskupte svá data do tabulek, matic, map a různých druhů grafů a vytvořte tak interaktivní zobrazení, které datům vdechne život. Mnoho funkcí nástroje Power View v Excelu 2013 obsahoval již nástroj Power View v SharePointu 2010 a oběma byly přidané ještě další funkce.

Nástroj Power View v aplikaci Excel 2013: Nové funkce

Listy nástroje Power View se mohou připojit k různým datovým modelům v jednom sešitu

V aplikaci Excel 2013 může každý sešit obsahovat interní datový model, který lze upravit v aplikaci Excel, doplňku PowerPivot a dokonce i v listu nástroje Power View v aplikaci Excel. Sešit může obsahovat jen jeden interní datový model. Sešit nástroje Power View můžete založit na datovém modelu v daném sešitu nebo na externím zdroji dat. Jeden sešit aplikace Excel může obsahovat více listů nástroje Power View a každý tento list může být založen na jiném datovém modelu.

Každý list aplikace Power View obsahuje vlastní grafy, tabulky a další vizualizace. Grafy a další vizualizace můžete kopírovat a vkládat z jednoho listu do druhého, pouze pokud jsou oba listy založeny na stejném datovém modelu.

Změna interního datového modelu bez nutnosti opouštět list nástroje Power View

Nyní můžete v sešitu aplikace Excel 2013 vytvářet listy nástroje Power View a interní datový model. Pokud založíte list nástroje Power View na interním datovém modelu, můžete v datovém modelu provádět změny, zatímco se nacházíte v listu nástroje Power View. Příklad:

  • V seznamu polí nástroje Power View v aplikaci Excel můžete vytvořit relace mezi různými tabulkami v sešitu.
  • Pokud má datový model v aplikaci Excel počítaná pole, můžete vytvořit klíčové ukazatele výkonu (KPI), které budou založeny na těchto polích, a přidat je do sestavy nástroje Power View.

Nástroj Power View ve službách Excel Services, aplikaci Excel Web App a ve službách Office 365

Když vytvoříte listy nástroje Power View v aplikaci Excel, můžete je zobrazit a pracovat s nimi místně ve službách Excel Services a Office 365. Listy nástroje Power View v aplikaci Excel 2013 můžete upravit jen v klientském počítači.

V aplikaci Office 365 můžete zobrazit listy nástroje Power View pomocí datového centra aplikace Excel Web App, částí služby SharePoint Online, spíše než službou Excel Services.

POZNÁMKY

  • Listy nástroje Power View nelze zobrazit ve službě SkyDrive.
  • Pokud uložíte sešit aplikace Excel s listy nástroje Power View do galerie PowerPivot, listy nástroje Power View v sešitě se nezobrazí v galerii, ale budou stále v souboru. Uvidíte je, jakmile sešit otevřete.

Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru: Nové funkce

Výsečové grafy

Výsečový graf nástroje Power View zobrazující prodej podle kontinentu s vybranými daty za rok 2007

Výsečové grafy v nástroji Power View jsou jednoduché nebo složité. Můžete vytvořit výsečový graf, který po dvojitém kliknutí na řez umožní procházet hierarchii, nebo výsečový graf, ve kterém jsou ve větších barevných výsečích zobrazeny dílčí řezy. Pro výsečový graf můžete použít křížový filtr odkazující na další graf. Předpokládejme, že kliknete na pruh v pruhovém grafu. Část výsečového grafu, která je použita pro tento pruh, se zvýrazní a ostatní části grafu se zobrazí jako neaktivní.

Mapy

Mapa USA nástroje Power View s výsečovými grafy

Mapy v nástroji Power View používají dlaždice služby Mapy Bing, takže je lze přibližovat a oddalovat či posunovat stejně jako jiné mapy služby Bing. Umístění a pole se na mapě zobrazují jako tečky: Čím větší hodnota, tím větší je tečka. Přidáte-li řadu s více hodnotami, vytvoří se na mapě výsečové grafy.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Tabulka nástroje Power View zobrazující zpoždění letů

Do sestavy nástroje Power View můžete přidat klíčové ukazatele výkonu (KPI) zobrazující průběh směrem k cílům, pokud je obsahuje datový model, na kterém je vaše sestava nástroje Power View založena.

Hierarchie

Pokud váš datový model obsahuje hierarchii, můžete ji v nástroji Power View použít. Datový model může například obsahovat hierarchii s názvem Umístění, které se skládá z Kontinentu > Země/Oblasti > Státu/Provincie > Města. V nástroji Power View můžete do hierarchie přidávat pole postupně po jednom na ploše návrhu nebo můžete přidat umístění a získat všechna pole v hierarchii najednou.

Pokud váš datový model hierarchii neobsahuje, můžete ji v nástroji Power View vytvořit. Pole můžete do hierarchie vkládat v libovolném pořadí.

Můžete použít i hierarchie z tabulkových modelů služby SQL Server Analysis Services.

Procházení k souhrnným datům a procházení k podrobnostem

Sloupcový graf nástroje Power View se zobrazenými podrobnostmi země/oblasti v Evropě

Přidejte do grafu nebo matice v nástroji Power View procházení k souhrnným datům nebo procházení k podrobnostem, aby byla zobrazena vždy jen jedna úroveň. Uživatelé sestavy prochází k podrobnostem, aby získali podrobnosti, nebo prochází k souhrnným datům, aby získali souhrnná data.

Máte-li matici s více poli v řádcích nebo sloupcích, můžete ji nastavit, aby zobrazovala úrovně. Tím dojde ke sbalení matice, která zobrazí pouze nejvyšší nebo nejkrajnější úroveň. Dvojitým kliknutím na hodnotu v této úrovni rozbalíte a zobrazíte hodnoty níže v hierarchii. Chcete-li procházet zpět nahoru, klikněte na šipku nahoru.

Pruhové, sloupcové i výsečové grafy fungují stejně. Pokud má graf více polí v poli Osy, nastavili jste zobrazení úrovní a vidíte vždy pouze jednu úroveň, počínaje nejvyšší úrovní. Šipka nahoru (v rohu) vás zavede na předchozí úroveň.

Formátování sestav pomocí stylů, motivů a změn velikosti textu

Nástroj Power View obsahuje nové motivy sestav. Když změníte motiv, projeví se to ve všech zobrazeních nástroje Power View v sestavě a ve všech listech v sešitu.

Nástroj Power View for SharePoint Server 2010 obsahoval osm základních motivů zvýraznění, které určovaly barvy grafů.

Nástroj Power View v Excelu 2013 a SharePoint Serveru 2013 obsahuje dalších 39 motivů s pestřejšími paletami grafů, dalšími typy písma a barvami pozadí.

Lze také změnit velikost textu u všech elementů sestavy.

Pozadí a obrázky na pozadí

Pozadí každého zobrazení můžete nastavit od bílé až po černou s mnoha možnostmi přechodu. Na tmavších pozadích se barva textu změní z černé na bílou, aby text lépe vynikl.

Ke každému listu nebo zobrazení můžete přidat také obrázek na pozadí. Přejděte k souboru obrázku v místním počítači nebo v jiném umístění a použijte ho jako obrázek na pozadí listu nebo zobrazení. Obrázek můžete nastavit, aby se přizpůsobil, roztáhl, rozložil vedle sebe nebo umístil na střed, a nastavit jeho průhlednost od 0 % (neviditelný) do 100 % (zcela neprůhledný). Sešit nebo sestava uloží kopii obrázku.

Pozadí a obrázek můžete kombinovat a docílit tak různých efektů.

Hypertextové odkazy

Přidejte hypertextový odkaz do textového pole listu nebo zobrazení. Pokud pole v datovém modelu obsahuje hypertextový odkaz, přidejte pole do listu nebo do zobrazení. Může odkazovat na libovolnou internetovou nebo e-mailovou adresu.

V nástroji Power View v aplikaci Excel a v režimu úprav sestavy nástroje Power View ve službě SharePoint můžete přejít na hypertextový odkaz, kliknete-li na něj a podržíte přitom klávesu CTRL.

Stačí kliknout na odkaz sešitu aplikace Excel ve službě Excel Services nebo Office 365 nebo na odkaz sestavy nástroje Power View ve službě SharePoint v režimu čtení a v režimu celé obrazovky.

Listy nástroje Power View v aplikaci Excel a zobrazení ve službě SharePoint lze tisknout. V obou případech platí, že se vytiskne to, co se v okamžiku odeslání k tisku zobrazuje na listu nebo zobrazení. Pokud list nebo zobrazení obsahují oblast s posuvníkem, vytisknutá stránka bude obsahovat část této oblasti, která je na obrazovce vidět. Pokud list nebo zobrazení obsahují oblast s dlaždicemi, vytiskne se kterákoli vybraná dlaždice.

Podpora jazyků se zápisem zprava doleva

Nástroj Power View nyní podporuje jazyky s psaním zprava doleva v aplikaci Excel i ve službě SharePoint.

Nástroj Power View ve službě SharePoint    nyní umožňuje nastavit výchozí směr zápisu pro nová zobrazení a směr zápisu pro určité existující zobrazení. Pokud směr zápisu nezměníte, bude stejný jako pro službu SharePoint.

Nástroj Power View v aplikaci Excel    přejímá toto nastavení z výchozího směru zápisu aplikace Excel. Toto nastavení můžete změnit. V aplikaci Excel přejděte do nabídky Soubor > Možnosti > Upřesnit a vyhledejte možnost Výchozí směr. Ve stejném dialogovém okně můžete také změnit směr zápisu pro konkrétní list a neměnit přitom výchozí směr.

Změna zpracování celých čísel v nástroji Power View

Chcete-li v nástroji Power View převést tabulku na graf, musí být alespoň jeden sloupec dat agregován.

Ve výchozím nastavení nástroj Power View for SharePoint 2010 agregoval desetinná čísla, ale celá čísla zpracovával jako kategorie a neagregoval je. Návrhář datového modelu mohl v doplňku PowerPivot nebo v sadě SQL Server Data Tools nastavit výchozí chování pro celá čísla, toto však bylo výchozí chování.

Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru agreguje ve výchozím nastavení desetinná čísla i celá čísla. V návrháři datového modelu se dá nastavit jiné výchozí chování, ale tohle je výchozí nastavení.

Dopředná a zpětná kompatibilita nástroje Power View

Soubory RDLX nástroje Power View v SharePointu jsou zpětně kompatibilní. To znamená, že pokud jste uložili soubor nástroje Power View v SharePointu 2010 s doplňkem služby SQL Server 2012 Reporting Services, můžete ho otevřít a uložit v nástroji Power View v doplňku služby SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Reporting Services. Naopak to neplatí: Není možné otevřít soubor RDLX nástroje Power View novější verze ve starší verzi SharePointu nebo ve starší verzi doplňku služby SQL Server Reporting Services.

Nástroj Power View a datové modely

Nástroj Power View a datové modely služby SQL Server Analysis Services jsou navzájem dopředně i zpětně kompatibilní:

Soubor nástroje Power View v SharePointu 2010 s doplňkem služby SQL Server 2012 Reporting Services můžete založit na datovém modelu Excelu 2013 nebo na tabulkovém modelu SQL Serveru 2012 SP 1 Analysis Services a naopak. Některé funkce (například hierarchie a klíčové indikátory výkonu) jsou ale dostupné jen v případě, že založíte sestavu nástroje Power View v SharePointu 2013 s doplňkem služby SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services na datovém modelu Excelu 2013 nebo na tabulkovém modelu služby SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Nástroj Power View a služby Excel Services

Nástroj Power View a služby Excel Services jsou kompatibilní zpětně, avšak nikoli dopředně:

  • Služba SharePoint 2013 je zpětně kompatibilní se sešity doplňku PowerPivot aplikace Excel 2010. Pokud odešlete sešit doplňku PowerPivot aplikace Excel 2010 do služby SharePoint 2013, bude možné ho otevřít pomocí služby Excel Services a také na něm založit sestavu nástroje Power View.
  • Služba SharePoint 2010 je dopředně kompatibilní s datovými modely sešitu aplikace Excel 2013. Pokud odešlete sešit doplňku aplikace Excel 2013 s datovým modelem do služby SharePoint 2010, nemusí ve službách Excel Services pracovat správně a nelze na něm založit sestavu nástroje Power View.

Více informací naleznete na následujicích web stránkách.