English Čeština

Plánování ve společnosti TRADIX

shutterstock_112102769Ambica dokončila 1.etapu implementace svého plánovacího systému Plan4S ve společnosti TRADIX. Tato etapa zahrnovala implementaci finančního plánovacího modelu TRADIXu
včetně napojení na ERP systém K2 pro integraci skutečných výnosů a nákladů do Plan4S. Tyto informace systém Plan4S využívá jednak z historie jako rozvrhovou základnu
pro detailní alokaci plánovaných hodnot a jednak aktuální pro analytickou kostku, která umožňuje vyhodnocení plnění finančního plánu. V letošním roce bude implementace pokračovat
nasazením nové rozšířené verze systému Plan4S pro rok 2017, v rámci které bude plánovací model TRADIXu rozšířen o obchodní plán dle skupin produktů a skupin zákazníků.