English Čeština

Nové projekty – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., dlouholetý klient společnosti AMBICA, implementuje produkt Plan4S, který AMBICA vyvinula. Jedná se o komplexní plánovací systém pro plánování na úrovni centra i jednotlivých organizačních jednotek, s možností plánování „shora“,  „zdola“ i kombinací obou přístupů. Jádrem systému je finanční model, který umožňuje plánovat řadu objektů od obratů nebo stavů na analytických nebo syntetických účtech, přes agregované nebo vypočtené ukazatele, až po klíčové ukazatele výkonnosti. Informace o produktu získáte na našich stránkách (odkaz).

Dalším projektem je rozšíření již existujícího tzv. provizního systému pro odměňování zainteresovaných pracovníků na základě jejich měřitelných výkonů.