English Čeština

Nové projekty – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., dlouholetý klient společnosti AMBICA, přechází  na novou verzi primárního informačního systému Microsoft Dynamics NAV (NUS2). V této souvislosti  AMBICA zajišťuje migraci svého stávajícího BI řešení tak, aby byla zachována a případně vylepšena funkcionalita současného reportingu. Nové upravené BI řešení bude navíc budováno tak, aby bylo možné získávat jednotné výstupy použitelné pro další společnosti skupiny Konica Minolta, působící v dalších evropských zemích. Toto řešení tak vytvoří podmínky pro jednotný reporting v rámci skupiny a možnost porovnávání výkonnosti jednotlivých společností.