English Čeština

Yearly Archives: 2015

V předvánočním týdnu se uskutečnila výroční firemní porada spojená s vánočním večírkem. Oficiální program byl tvořen pracovními prezentacemi jednotlivých oddělení, zaměřenými na hodnocení výsledků a plány dalšího rozvoje. Bilancování výsledků firmy pak zpestřily aktivity sportovní a teambuildingové. Na neoficiální část programu, spojenou s občerstvením, byli pozvání rodinní příslušníci a další hosté. V přátelském a mírně slavnostním předvánočním duchu se

V těchto dnech společnost AMBICA, s.r.o. uvádí na trh nový produkt Open BI. Jedná se o komplexní Business Intelligence řešení, od správy databáze datového skladu a řízení datových pump, přes vytváření analytických modelů, reportů a dashboardů, až po jejich zpřístupnění prostřednictvím webové aplikace, což znamená vizualizovaný přístup k aktuálním datům prakticky odkudkoliv. Open BI představuje zajímavou konkurenceschopnou alternativu k tradičním

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců pokračovala dalším kurzem pro celý technický tým pracovníků společnosti. Pracovníci týmu BI i týmu aplikačního vývoje prohloubili své znalosti v oblasti pokročilých technik návrhu databázových indexů a strategie jejich použití, dále v oblasti pokročilých metod ladění databázových dotazů a také v oblasti práce s exekučními plány SQL Serveru 2014. Kurz uspořádala AMBICA ve svém školícím

Každoroční upgrade systému SRR  (2015/2016) obsahoval kromě menších úprav dvě nové významné funkce. Pro podporu metodického rozvoje rozhodčích je v SRR k dispozici Videobanka. Její hlavní funkcionalitou je udržování knihovny videoklipů s pokročilým filtrováním a fulltextovým vyhledáváním. Nově byla zařazena a využívána funkce Evidence stížností (pravidlových podnětů) týmu na rozhodčí.

V rámci programu odborného vzdělávání zaměstnanců podpořila AMBICA profesní rozvoj svých analytiků a softwarových architektů uspořádáním kurzu zaměřeného na praktické zvládnutí nástroje Enterprise Architect. Cílem kurzu bylo účastníky seznámit s funkcemi nástroje Enterprise Architect, které mohou efektivně využít při tvorbě analytických a návrhových modelů v jazyce UML a také praktické osvojení nových dovedností a technik práce,

Business analýza jako nástroj pro sběr, analýzu a dokumentaci business požadavků má v současné době své nezastupitelné místo při implementaci nového nebo změně stávajícího informačního systému. Kvalita business analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého projektu, a to jak při reorganizaci, zavedení nového produktu nebo automatizaci pomocí nového IT řešení. To je jeden z důvodů, proč AMBICA posiluje analytický