English Čeština

Yearly Archives: 2014

V uplynulých třech měsících uspořádala AMBICA pro nové pracovníky BI týmu intenzivní vzdělávací program v oblasti návrhu, vývoje a implementace BI řešení na SQL Serveru 2014. Program byl zaměřen nejen na dosažení nadstandardní úrovně teoretických znalostí, ale i důkladné osvojení si praktických dovedností, týkajících se tvorby T-SQL dotazů, implementace Data Warehouse, implementace datových modelů a

V letošním roce byl Business Intelligence (BI) tým společnosti AMBICA  rozšířen o čtyři nové pracovníky, tým APV (Aplikační vývoj) o jednoho pracovníka. Byli to jak čerství absolventi vysoké školy, tak zkušení konzultanti s mnohaletou praxí.  Nové posily umožňují společnosti postupné rozšiřování aktivit, ať už je jedná o realizaci projektů, podporu zákazníků nebo vývoj nových produktů a řešení.

Rozšíření stávajícího plánovacího systému Plan4S o workflow podporu plánovacího procesu. Nástroj workflow umožňuje vytvořit konzistentní strukturu plánovacích kroků v definovaném pořadí. Praxe ukázala, že řada kroků se během plánování opakuje, zvláště pokud dochází k úpravám plánů, na jejichž hodnotách závisí další hodnoty. Aktuálně bylo nutné evidovat mimo systém sled kroků, které je potřeba provádět při nějaké

AMBICA získala nového zákazníka, společnost ZVVZ MACHINERY, a.s., obchodně-výrobní společnost, která vlastní know – how a realizuje kompletní návrhy a dodávky zařízení nebo jejich celků v oblasti vzduchotechniky a strojní výroby. AMBICA spolupracuje na dalším rozvoji systému Business Intelligence, v současnosti implementovala nové prvky manažerských pohledů v oblasti denního reportingu. Business Intelligence pokrývá oblasti: Ekonomika,

AMBICA rozvíjí BI ve společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Řešení umožňuje specialistům a managementu okamžitě analyzovat informace o prodejích vozidel, jejich financování (finanční produkty), vyhodnocovat plánovanou a skutečnou penetraci (pokrytí prodejů finančními produkty), sledovat množství vybraných ukazatelů v čase přes celou řadu stanovených kritérií jako jsou např. dealeři, značky a typy vozidel, celou strukturu finančních

I přes sebevětší pečlivost uživatelů dochází při pořizování dat k duplicitám, nejednoznačnostem i dalším chybám. Příčinou chyb bývá zejména různorodost zdrojů dat a s tím spojená nestejná míra jejich kontrol. Nekvalitní data mají negativní vliv na firemní procesy, mohou negativně ovlivnit i kvalitu komunikace s obchodními partnery. AMBICA vytvořila nový produkt, který podporuje proces zlepšování kvality u

V letošním roce došlo v BI řešení k mnoha významným změnám.  Část jich byla vynucena přechodem na novou verzi ERP systému Navision.  Kromě nutných úprav vyplývajících z odlišností ve verzích zdrojových systémů byly objekty analytické databáze migrovány do angličtiny a původní čeština se stala druhou jazykovou verzí. To v budoucnu usnadní vybudování konsolidovaného BI řešení pro více

Připomeňme, že Český svaz ledního hokeje (ČSLH) spolupracuje na řešení systému pro rozlosování rozhodčích se společností AMBICA od roku 2010. V sezóně 2011/2012 byl systém nasazen pro Extraligu ledního hokeje a následující sezónu i pro I. ligu ledního hokeje. Před každou sezónou přináší AMBICA novou generaci řešení, která  pokrývá  další funkce práce svazu nebo reaguje

Sci-fi se stalo realitou Pojem Power BI zahrnuje analytické a reportingové nástroje, které tvoří platformu pro business intelligence řešení. Díky Power BI nástrojům dosáhnou na komplexní BI i malé a drobné firmy, kterým se tak do rukou dostávají stejně robustní nástroje, jakými disponují velké nadnárodní korporace. AMBICA – partner Microsoftu a specialista na Microsoft BI – pomáhá svým