English Čeština

Yearly Archives: 2013

AMBICA je partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, spolupracuje zejména s Fakultou managementu v Jindřichové Hradci. Podílí se na výuce v odborných předmětech Manažerské informační systémy a Knowledge Management. Nově AMBICA organizuje tréninkový program, v rámci kterého nabízí studentům možnost získat základní znalosti BI problematiky a při práci na případových studiích si osvojit i prakticky použitelné analytické a technické

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., dlouholetý klient společnosti AMBICA, přechází  na novou verzi primárního informačního systému Microsoft Dynamics NAV (NUS2). V této souvislosti  AMBICA zajišťuje migraci svého stávajícího BI řešení tak, aby byla zachována a případně vylepšena funkcionalita současného reportingu. Nové upravené BI řešení bude navíc budováno tak, aby bylo možné získávat jednotné výstupy

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) je občanským sdružením zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. Spolupráce s organizací je datována od roku 2011, kdy AMBICA vybudovala a implementovala Systém pro rozlosování rozhodčích.  V letošním roce prochází systém zásadní inovaci, která umožní jeho využívání napříč několika soutěžemi různých úrovní. Budou také doplněny nové funkcionality související s optimalizací cest rozhodčích

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., dlouholetý klient společnosti AMBICA, implementuje produkt Plan4S, který AMBICA vyvinula. Jedná se o komplexní plánovací systém pro plánování na úrovni centra i jednotlivých organizačních jednotek, s možností plánování „shora“,  „zdola“ i kombinací obou přístupů. Jádrem systému je finanční model, který umožňuje plánovat řadu objektů od obratů nebo stavů

Mountfield a. s. je dlouholetým klientem společnosti AMBICA. Oba partneři společně vyvíjejí řešení, která postupně pokrývají naléhavé či momentálně aktuální činnosti Mountfieldu. V uplynulém období se nové funkcionality týkaly věrnostního programu, budování e-shopu a CRM. AMBICA se na řešení podílela zejména novými algoritmy pro správu databáze zákazníků, která umožňuje napojení na firemní informační systém a zároveň